ČSN (normy i změny) ze září 1993

zobrazit normy po skupinách

02 Strojní součásti

ČSN 02 7201 (027201) - září 1993

Teploměrové jímky. Technické požadavky

125 Kč

07 Kotle

ČSN 07 0245 (070245) - září 1993

Teplovodní a nízkotlaké parní kotle. Teplovodní kotle do výkonu 50 kW. Technické požadavky. Zkoušení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 5.95t, Z2 6.96t, Z3 3.97t, Z4 7.99t, Z5 2.00t, Z6 9.00t, Z7 3.02t

349 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9041 (269041) - září 1993

Manipulační jednotky. Jednotné modulové řady

350 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 7004 (277004) - září 1993

Stroje pro povrchovou těžbu. Označování kolesových a korečkových rýpadel, zakládačů a nakládačů

65 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN IEC 92-305 (326602) - září 1993

Elektroinštalácia na lodiach. Časť 305: Vybavenie. Akumulátorové batérie

125 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 1416 (411416) - září 1993

Ocel 11 416

125 Kč

ČSN 41 1418 (411418) - září 1993

Ocel 11 418

190 Kč

ČSN 41 2014 (412014) - září 1993

Ocel 12 014

125 Kč

42 Hutnictví

ČSN ISO 4942 (420519) - září 1993

Ocel a železo. Stanovení obsahu vanadu. Spektrofotometrické stanovení činidlem N-BPHA

125 Kč

ČSN ISO 4947 (420519) - září 1993

Ocel a litina. Stanovení obsahu vanadu. Potenciometrická titrační metoda.

190 Kč

ČSN ISO 9647 (420519) - září 1993

Ocel a železo. Stanovení obsahu vanadu. Metoda plamenové atomové absorpční spektrometrie

190 Kč

ČSN ISO 4935 (420541) - září 1993

Ocel a železo. Stanovení obsahu síry. Metoda infračervené absorpce po spálení v indukční peci.

190 Kč

ČSN 42 0672-1 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 1: Stanovení bismutu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

125 Kč

ČSN 42 0672-10 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 10: Stanovení boru metodou fotometrickou s kurkuminem

125 Kč

ČSN 42 0672-2 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 2: Stanovení antimonu metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 42 0672-6 (420672) - září 1993

Hliník a slitiny hliníku. Část 6: Stanovení sodíku metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 42 0672-8 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 8: Stanovení zirkonia metodou plamenové atomové absorpční spektrometrie

65 Kč

ČSN 42 0672-9 (420672) - září 1993

Slitiny hliníku. Část 9: Stanovení zirkonia metodou fotometrickou s xylenovou oranží

65 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 6153 (441580) - září 1993

Chromové rudy. Odběr dílčích vzorků

230 Kč

ČSN ISO 6154 (441580) - září 1993

Chromové rudy. Příprava vzorků

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN 49 0609 (490609) - září 1993

Ochrana dreva. Skúšanie akosti ochrany dreva

340 Kč

ČSN 49 2108 (492108) - září 1993

Opracované jehličnaté přířezy pro dopravní prostředky. Technické požadavky. Rozměry

190 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN ISO 5264-1 (500222) - září 1993

Buničiny. Laboratórne mletie. Část 1: Metóda vo Valley holandri

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 0187/změna Z3 (560187) - září 1993

Metody zkoušení sladu a sladových výtažků

Změna byla zrušena k 1. únoru 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 2810 (732810) - září 1993

Dřevěné stavební konstrukce. Provádění

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 2.00t

222 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN ISO 7023 (770205) - září 1993

Obaly. Pytle. Metoda odběru vzorků prázdných pytlů ke zkouškám

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.97t

157 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN 80 7606 (807606) - září 1993

Posteľná bielizeň a kusové výrobky. Terminológia

125 Kč

ČSN 80 8711 (808711) - září 1993

Tlakové požární hadice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 7.93, opr. 2.94, Z1 12.94t

157 Kč