ČSN 49 0030 (490030) Zrušená norma

Drevárske výrobky. Stanovenie emisie formaldehydu. Komorová metóda.

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma stanoví metodu určování koncentrace formaldehydu v ovzduší zkušební komory. Norma platí pro zkoušení deskových materiálů, výrobků z nich a nábytku, které byly vyrobené s použitím látek uvolňujících formaldehyd. Materiál se odebírá v množství odpovídajícím zaplnění zkušební komory, a to 1 m2 povrchu materiálu na 1 m3 objemu komory s tolerancí ± 2,5 %. Princip stanovení: Koncentrace formaldehydu se stanoví spektrofotometrickou metodou pomocí pararosanilínu. Princip stanovení je založený na jevu, že formaldehyd dává s pararosanilínem za přítomnosti siřičitanových iónů fialové zbarvení, jehož intenzita je úměrná množství formaldehydu. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Způsob hodnocení výsledků uveden není. ČSN 49 0030 byla vydána v září 1993.

Označení ČSN 49 0030 (490030)
Katalogové číslo 32189
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963321899
Norma byla zrušena k 1. 6. 2005
a nahrazena ČSN EN 717-1 (490163)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 49 00 30
  • ČSN 490030
  • ČSN 49 00 30 : 1993
  • ČSN 490030:1993
  • ČSN 49 0030:1993