ČSN ISO 281 (024607) Zrušená norma

Valivá ložiska. Dynamická únosnost a trvanlivost

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma uvádí metody výpočtu základní dynamické únosnosti běžně používaných valivých ložisek.
Norma stanovuje také metody výpočtu základní trvanlivosti, což je trvanlivost spojená s 90% spolehlivosti. Kromě toho stanovuje metody výpočtu upravené trvanlivosti pro uvažovaný různý stupeň spolehlivosti, zvláštní vlastnosti ložisek a konkrétní podmínky provozu, které zahrnuje do výpočtu pomocí koeficientů upravené trvanlivosti.
Výpočet podle této normy nelze použít pro konstrukce uložení, kde jsou valivá tělesa v přímém styku s povrchem hřídele nebo díry tělesa, pokud tyto povrchy nejsou ve všem ekvivalentní oběžným drahám ložiskových kroužků, které nahrazují.

Označení ČSN ISO 281 (024607)
Katalogové číslo 28746
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963287461
Změny a opravy Amd.2 10.03t, Amd.1 10.03t
Norma byla zrušena k 1. 1. 2009
a nahrazena ČSN ISO 281 (024607)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)