ČSN 75 2101 (752101) Zrušená norma

Ekologizace úprav vodních toků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro úpravy přirozených i umělých vodních toků s povodím větším než 5 km2 a pro jejich revitalizace. Za pozornost stojí definice některých termínů, jako např.: Čl.2.1: Ekosystém: Funkční soustava živých a neživých složek životního prostředí, jež jsou navzájem spojeny výměnou látek, tokem energie a předáváním informací, a které se vzájemně ovlivňují a vyvíjejí v určitém prostoru a čase. Čl.2.2: Ekologická stabilita: Schopnost ekosystému vyrovnávat změny způsobené vnějšími činiteli a zachovávat své přirozené vlastnosti funkce. Čl.2.9: Revitalizace vodního toku: Obnova ekologické funkce vodního toku a kvality vody při současném dodržení jeho ostatních funkcí a s případným přehodnocením stupně ochrany, revitalizací vodního toku se mají vytvářet podmínky pro obnovení přírodního stavu ekosystému vodního toku a jeho okolí (pro renaturaci), tj. stavu blízkému tomu, v jakém se tok nacházel před antropickými zásahy, metody revitalizace se používají i při úpravách toků dosud neupravených ekologickými metodami a dále při opravách a údržbě vodních toků. Čl.2.10: Odezva říčního ekosystému: Reakce říčního ekosystému na antropogenní zásah, způsobená přirozenou dynamikou geomorfologického a ekologického vývoje řešeného úseku vodního toku. Jsou normalizovány zejména podklady pro návrh úpravy toku, zásady řešení, požadavky na ochranné hráze, na vegetační doprovod apod. ČSN 75 2101 byla vydána v září 1993.

Označení ČSN 75 2101 (752101)
Katalogové číslo 32204
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963322049
Norma byla zrušena k 1. 5. 2009
a nahrazena ČSN 75 2101 (752101)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 21 01
  • ČSN 752101
  • ČSN 75 21 01 : 1993
  • ČSN 752101:1993
  • ČSN 75 2101:1993