ČSN ISO 6507-2 (420374) Zrušená norma

Kovové materiály. Zkouška tvrdosti podle Vickerse. Část 2: HV 0,2 až HV méně než 5

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení ČSN ISO 6507-2 (420374)
Katalogové číslo 28785
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963287850
Norma byla zrušena k 1. 6. 1999
a nahrazena ČSN EN ISO 6507-1 (420374)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6507-1 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6507-2 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6507-3 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6507-4 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti