ČSN EN ISO 6507-1 (420374) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda

ČSN EN ISO 6507-1 Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 1: Zkušební metoda
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma specifikuje metodu zkoušení tvrdosti kovových materiálů podle Vickerse pro tři různé rozsahy zkušebního zatížení a délky úhlopříček vtisku mezi 0,020 mm a 1,400 mm. Podrobně popisuje zkušební princip a vlastní postup zkoušení, kdy diamantové vnikací těleso ve tvaru pravidelného čtyřbokého jehlanu se čtvercovou základnou s předepsaným vrcholovým úhlem mezi protilehlými stranami se zatlačuje do povrchu zkušebního tělesa a následně se měří délka úhlopříčky vtisku, který v povrchu zůstane po odlehčení zkušebního zatížení. Tvrdost podle Vickerse je úměrná podílu zkušebního zatížení k průmětu plochy vtisku, který se považuje za pravidelný čtyřboký jehlan o čtvercové základně se shodným vrcholovým úhlem jako vnikací těleso. Norma postupně popisuje požadavky na zkušební stroj, včetně všech jeho součástí nutných ke správnému provedení zkoušky, jakož i požadavky na zkušební těleso a jeho přípravu. Podrobně se zabývá postupem vlastního provedení zkoušky a v závěrečných kapitolách se zabývá problematikou nejistot dosažených výsledků a definuje nutné informace, které musí být uvedeny ve zkušebním protokolu. V přílohách uvádí minimální tloušťky zkušebního tělesa ve vztahu k zatížení a k hodnotám tvrdosti, korekční faktory pro provádění zkoušek na zakřivených plochách, postup pravidelné kontroly stroje uživatelem a metodu stanovení nejistot měření tvrdosti podle Vickerse.

Označení ČSN EN ISO 6507-1 (420374)
Katalogové číslo 76054
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2006
Datum účinnosti 1. 9. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963760544
Norma byla zrušena k 1. 9. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 6507-1 (420374)
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6507-1 (420374) z května 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6507-2 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 2: Ověřování a kalibrace zkušebních strojů

ČSN EN ISO 6507-3 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 3: Kalibrace referenčních destiček

ČSN EN ISO 6507-4 (420374)
Kovové materiály - Zkouška tvrdosti podle Vickerse - Část 4: Tabulky hodnot tvrdosti