ČSN 65 4860 (654860) Zrušená norma

Průmyslová hnojiva a suroviny pro jejich výrobu. Stanovení cizorodých prvků metodou AAS

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Čl.2.10 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách závazný v rozsahu působnosti Českého úřadu bezpečnosti práce na základě jeho požadavku. Norma platí pro stanovení Cd, Cr, Pb, As a Hg v průmyslových hnojivech a surovinách pro jejich výrobu. Je platná pro stanovení v těchto materiálech: kyselina fosforečná, přírodní fosfáty, jednoduchý a trojitý superfosfát, granulovaná vícesložková hnojiva, amofos, síran amonný, močovina, ledek amonný ( LAD, LAV), ledek vápenatý, draselná sůl, síran draselný, kapalná hnojiva, kainit, kieserit, dolomit, vápenec a vápno. Meze stanovení jsou u Cd 0,4 mg.kg-1, u Cr 4,0 mg.kg-1, u Pb 3,0 mg.kg-1, u As 0,2 mg.kg-1 a u Hg 0,01 mg.kg-1. Postupy při provádění normalizovaných zkoušek jsou podrobně popsány. V části "všeobecně" je v čl.2.10 odkaz na ČSN 01 8003 - Zásady pro bezpečnou práci v chemických laboratořích, jíž je třeba dodržovat při provádění zkoušek. (Tento článek zezávaznil ČÚBP.) ČSN 65 4860 byla vydána v září 1993. Nahradila ON 65 4860 z 2.5.1990.

Označení ČSN 65 4860 (654860)
Katalogové číslo 32201
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963322018
Norma byla zrušena k 1. 10. 2014
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 65 48 60
  • ČSN 654860
  • ČSN 65 48 60 : 1993
  • ČSN 654860:1993
  • ČSN 65 4860:1993