ČSN EN 50019 (330375) Zrušená norma

Nevýbušná elektrická zařízení. Zajištěné provedení "e"

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje EN 50019:1977 a její změnu 1:1979, změnu 2:1982, změnu 3:1985, změnu 4:1989 a změnu 5:1990. Norma obsahuje specifické požadavky na konstrukci a zkoušení elektrických zařízení v zajištěném provedení - typu ochrany proti výbuchu "e", určených pro prostředí s nebezpečím výbuchu. Tato norma platí pro elektrická zařízení a části elektrických zařízení, které za normálního provozu nevytvářejí jiskry a oblouky nebo nebezpečné teploty jejichž jmenovité napětí není větší než 11 kV. Dále tato norma - ve všeobecné části - vedle mnoha dalších definic - definuje v čl.2.1: Zajištěné provedení "e": je druh ochrany proti výbuchu, u kterého je použito takových opatření, která zabrání s vysokým stupněm bezpečnosti nedovolenému zvýšení teploty a vzniku jisker nebo oblouků uvnitř a na vnějších částech elektrického zařízení, které za normálního provozu tyto stavy nevytváří. Tato norma, která doplňuje ČSN EN 50014, dále normalizuje - vedle všeobecných - i specifické konstrukční požadavky, požadavky na zkoušení a označování. ČSN EN 50019 (33 0375) byla vydána v září 1993. Nahradila ČSN 33 0375 z 1.2.1983 a ČSN 36 0607 ze 7.12.1983.

Označení ČSN EN 50019 (330375)
Katalogové číslo 28761
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963287614
Změny a opravy Z1 7.01t
Norma byla zrušena k 30. 6. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)