ČSN ISO 5269-2 (500218) Zrušená norma

Buničiny. Príprava laboratórnych hárkov na fyzikálne skúšky. Časť 2: Metóda RAPID - KÓTHEN

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Táto medzinárodná norma popisuje metódu používajúcu na prípravu laboratórnych hárkov buničín zariadenie podľa Rapid-Köthena. Tieto hárky sa používajú ďalej na určovanie fyzikálnych vlastností buničiny. Norma ISO 5269-1 popisuje konvenčný spôsob prípravy skúšobných hárkov buničín.

Označení ČSN ISO 5269-2 (500218)
Katalogové číslo 32194
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963321943
Norma byla zrušena k 1. 4. 2001
a nahrazena ČSN EN ISO 5269-2 (500218)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 5269-1 (500218)
Buničiny - Příprava laboratorních archů na fyzikální zkoušky - Část 1: Konvenční metoda tvorby archů

ČSN EN ISO 5269-2 (500218)
Vlákniny - Příprava laboratorních archů pro fyzikální zkoušky - Část 2: Metoda Rapid-Köthen