ČSN IEC 921 (360512) Zrušená norma

Predradníky trubicových žiariviek. Prevádzkové požiadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 921:1988 se zapracovanou změnou č.1:1990. Článek 4 této normy je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb. o československých technických normách návazný v rozsahu působnosti ČÚBP na základě jeho požadavku. Norma specifikuje provozní požadavky na předřadníky (kromě odporových typů) se střídavým napětím až do 1000 V při 50 Hz nebo 60 Hz spojené s trubicovými zářivkami s předžhavenými kódy, které pracují se startérem nebo zapalovačem, nebo bez něj. Jsou normalizována všeobecná ustanovení o zkouškách, podmínky předžhavení, příkon a proud zářivky a řada dalších. Zezávazněný čl. 4 se týká označování. ČSN IEC 921 (36 0512) byla vydána v září 1993. Norma spolu s ČSN IEC 920, 922 a 923 nahradila ČSN 36 0590 z 14.7.1982 v celém rozsahu.

Označení ČSN IEC 921 (360512)
Katalogové číslo 28766
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran
EAN kód 8590963287669
Norma byla zrušena k 1. 8. 1999
a nahrazena ČSN EN 60921 +A1+A2 (360512)