ČSN 56 6635 (566635) Zrušená norma

Pivo

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma stanovuje znaky jakosti piva. Norma také stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN 56 6635 byla vydána v září 1993. Nahradila ČSN 56 6635 z 19.10.1982.
"Změnou 1)-10/1993", vydanou v prosinci 1993, se s účinností od 1.1.1994 doplňují některé kvalitativní znaky (např. obsah alkoholu u některých druhů) a též označování na etiketách (čl.6.3.2.)
"Změnou 2)-5/1996", vydanou v květnu 1996, s účinností od 1.6.1996 články 3.1, 3.2, 3.5.2, 4.2.1, 4.2.3, 6.1.1, 6.3, 6.4, 6.5.1, 6.5.4, 6.5.6 a ukazatel pH a pro dia-pivo využitelná energie, Obsah cukru, Obsah bílkovin v tabulkách 1 a 2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. na základě požadavku Ministerstva zdravotnictví ČR závazné. Článek 2.2 Obsah extraktu v původní mladině, obsah CO2 a pro nealkoholická piva, Obsah alkoholu v tabulkách 1 a 2 této normy jsou podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb. na základě požadavku Ministerstva zemědělství ČR závazné.
"Změnou 3)-12/1998", vydanou v prosinci 1998, s účinností od 1.1.1999 ruší 1 a 2 odstavec úvodního ustanovení, týkající se závaznosti článků 2.2, 3.1, 3.2, 3.5.2, 4.2.1, 4.2.3, 6.1.1, 6.3, 6.4, 6.5.1, 6.5.4, 6.5.6 a ukazatele pH, Obsah extraktu v původní mladině, obsah CO2; pro dia-pivo využitelná energie, Obsah cukru, Obsah bílkovin v tabulkách 1 a 2; pro nealkoholická piva, Obsah alkoholu v tabulkách 1 a 2.

Označení ČSN 56 6635 (566635)
Katalogové číslo 32200
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963322001
Změny a opravy Z1 10.93t, Z2 5.96t, Z3 12.98t
Norma byla zrušena k 1. 7. 2003
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 66 35
  • ČSN 566635
  • ČSN 56 66 35 : 1993
  • ČSN 566635:1993
  • ČSN 56 6635:1993