ČSN IEC 709 (356586) Zrušená norma

Oddělování a kabeláž v ochranném systému reaktoru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 709:1981. Platí pro ochranné systémy reaktoru. Je rovněž určena pro dočasné instalace, které jsou částí ochranného systému reaktoru (např. pomocné zařízení pro testy a experimenty při spouštění). Druhý oddíl normy je určen zvláště pro kabeláž ochranného systému. Předmětem normy je v prvním oddílu: stanovení určitého počtu možných příčin závad a dále, s uvážením těchto příčin, stanovení souboru základních pravidel, která je nutné dodržet při návratu ochranného systému tak, aby daného účelu bylo dosaženo nejlepším možným způsobem. Tato pravidla se použijí na ochranný systém jako celek. Předmětem normy je v druhém oddílu: stanovení požadavků, které musí být splněny pro oddělení kabelů v ochranném systému reaktoru. Dodatečné požadavky ve vztahu na pohotovost a podrobné požadavky pro odstranění elektrického rušení nejsou v této normě uvedeny. Z definic stojí za pozornost: Redundantní zařízení: zařízení, které zálohuje základní funkce ostatních zařízení v takovém rozsahu, že může provádět požadované funkce nezávisle na stavu ostatních zařízení zajišťujících stejnou funkci. V čl. 11, který se týká protipožárních zařízení je uvedeno, že ve fázi navrhování jaderné elektrárny je nutné provést analýzu nebezpečí vzniku požáru založenou na ustanoveních jaderné bezpečnosti s cílem zajištění splnění požadavků na nezávislost tak, jak vyplývají z druhého oddílu této normy. Redundantní zařízení bezpečnostních systémů nesmí být ovlivněna požáry, vzniklými mimo tyto systémy. Dále pak v části druhé, v čl. 16, který se rovněž týká protipožární ochrany se uvádí: Jako zvláštní požadavek se musí zajistit přepážky z materiálů odolných požáru pro oddělení kabelů ochranného systému od všech ostatních kabelů vždy, když kabely ochranného systému nebo ochranného zařízení jsou v těsné blízkosti silových kabelů. Kabelové lávky a průchodky v protipožárních přepážkách (vertikální nebo horizontální) se musí utěsnit nehořlavými materiály tak, aby byla zajištěna ochrana alespoň na stejné úrovni jako protipožární přepážky. Kabelové vstupy do rozvaděčů ochranného systému, skříní atd., musí být utěsněny nehořlavými materiály. Pro kabelové lávky a trasy se musí použít nehořlavé materiály. ČSN IEC 709 (35 6586) byla vydána v září 1993.

Označení ČSN IEC 709 (356586)
Katalogové číslo 28765
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963287652
Norma byla zrušena k 1. 1. 2006
a nahrazena ČSN IEC 60709 (356586)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)