Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 5356-1 (852110) Zrušená norma

Narkotizačné a dýchacie zariadenia. Kuželové spojky. Časť 1: Vonkajšie a vnútorné kužele

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8521 Přístroje pro anestezii a umělé dýchání

ICS: 11.040.10 Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení

Označení ČSN ISO 5356-1 (852110)
Katalogové číslo 32208
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963322087
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 5356-1 (852111)

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5356-1:1987. Tato část normy ČSN ISO 5356 stanovuje základní rozměry a požadavky na kontrolu venkovních a vnitřních kuželů určených pro použití v dýchacích soustavách, přečišťovacích systémech narkotizačních plynů a v odpařovačích. Podle této normy se rozumí pod pojmem: Dýchací systém: Plynovodná soustava, která je trvale nebo dočasně spojena s dýchacím traktem pacienta po dobu jakékoliv formy ventilace.
Poznámka: 1) V praxi mívají dýchací systémy tyto konfigurace: a) začínají bodem dodávky regulované směsi plynu, například společného výstupu z narkotizačního zařízení, b) začínají přívodem čerstvého plynu do uzavřeného systému přístroje na ventilaci plic, T adaptéru apod. c) začínají přívodem čerstvého plynu z oživovacího přístroje. 2) Obyčejně obsahují bod, ve kterém směs plynu uniká do atmosféry nebo do systému přečišťování plynu, např. ventilu APL do otevřeného konce T adaptéru apod. 3) Plynovodná soustava vztahující se výlučně na systém jeho přečišťování se nepovažuje za součást dýchacího systému. Norma zejména podrobně specifikuje požadavky na materiály (musí být antistatické), a to jak pro kovové, tak pro nekovové materiály. Norma obsahuje mnoho nákresů kuželů. ČSN ISO 5356-1 (85 2110) byla vydána v září 1993. Nahradila ČSN 85 2110 z 6.3.1980 v plném rozsahu.