ČSN ISO 5356-1 (852110) Zrušená norma

Narkotizačné a dýchacie zariadenia. Kuželové spojky. Časť 1: Vonkajšie a vnútorné kužele

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5356-1:1987. Tato část normy ČSN ISO 5356 stanovuje základní rozměry a požadavky na kontrolu venkovních a vnitřních kuželů určených pro použití v dýchacích soustavách, přečišťovacích systémech narkotizačních plynů a v odpařovačích. Podle této normy se rozumí pod pojmem: Dýchací systém: Plynovodná soustava, která je trvale nebo dočasně spojena s dýchacím traktem pacienta po dobu jakékoliv formy ventilace.
Poznámka: 1) V praxi mívají dýchací systémy tyto konfigurace: a) začínají bodem dodávky regulované směsi plynu, například společného výstupu z narkotizačního zařízení, b) začínají přívodem čerstvého plynu do uzavřeného systému přístroje na ventilaci plic, T adaptéru apod. c) začínají přívodem čerstvého plynu z oživovacího přístroje. 2) Obyčejně obsahují bod, ve kterém směs plynu uniká do atmosféry nebo do systému přečišťování plynu, např. ventilu APL do otevřeného konce T adaptéru apod. 3) Plynovodná soustava vztahující se výlučně na systém jeho přečišťování se nepovažuje za součást dýchacího systému. Norma zejména podrobně specifikuje požadavky na materiály (musí být antistatické), a to jak pro kovové, tak pro nekovové materiály. Norma obsahuje mnoho nákresů kuželů. ČSN ISO 5356-1 (85 2110) byla vydána v září 1993. Nahradila ČSN 85 2110 z 6.3.1980 v plném rozsahu.

Označení ČSN ISO 5356-1 (852110)
Katalogové číslo 32208
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963322087
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 5356-1 (852111)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)