ČSN IEC 204-2 (332200) Zrušená norma

Elektrická zařízení pracovních strojů. Část 2: Označování funkčních jednotek, příklady výkresů, schémat, tabulek a pokynů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 204-2:1984. Pro označení každé jednotlivé funkční jednotky se doporučuje použít (jako doplněk k číselnému označení) jedno kódové písmeno, nebo, pokud je třeba, kombinaci dvou písmen. Pokud se používá jedno kódové písmeno, zvolí se z prvního sloupce tabulky D1, kombinace dvou písmen se zvolí z posledního sloupce této tabulky. Pokud pro určitý druh funkční jednotky tabulka kombinací dvou písmen neuvádí, musí se použít jiná kombinace, než je uvedeno v tabulce nebo se přednostně použije jedno vhodné kódové písmeno. (Tabulka D1 je v příloze D a přiřazuje jednotlivým funkčním jednotkám písmeno A až Z, resp. kombinaci dvou písmen.) Rozsáhlá norma v příloze E obsahuje příklady (většinou na formátu A 3) výkresů, schémat, tabulek a pokynů. ČSN IEC 204-2 (33 2200) byla vydána v září 1993.

Označení ČSN IEC 204-2 (332200)
Katalogové číslo 28762
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963287621
Norma byla zrušena k 1. 5. 2001
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60204-1 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 60204-1 ed. 3 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN 60204-11 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV

ČSN EN 60204-31 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 31: Zvláštní požadavky na bezpečnost a EMC šicích strojů, jednotek a systémů šicích strojů

ČSN EN 60204-32 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 32: Požadavky na elektrická zařízení zdvihacích strojů

ČSN EN 60204-33 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 33: Požadavky na výrobní zařízení pro výboru polovodičů

ČSN EN IEC 60204-11 ed. 2 (332200)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická zařízení strojů - Část 11: Požadavky na elektrická zařízení vn pro napětí nad 1 000 V AC nebo 1 500 V DC a nepřesahující 36 kV