ČSN 34 5353 (345353) Zrušená norma

Kmitočtová pásma pro šíření televizních a rozhlasových signálů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje souhlasné s IEC 244 5A přílohou B:1971 a jsou označeny postranní čarou na levém okraji. Tato norma rozšiřuje a konkretizuje přílohu B normy IEC 244-5A. Uvedená příloha obsahuje pouze odvolání na skutečnost, že kmitočtová pásma pro televizní vysílání jsou uvedena v Radiokomunikačním řádu a ve Stockholmském plánu. Norma obsahuje jen tabulky normalizovaných kmitočtových pásem pro televizní a rozhlasová vysílání. ČSN 34 5353 byla vydána v září 1993.

Označení ČSN 34 5353 (345353)
Katalogové číslo 28764
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 9. 1993
Datum účinnosti 1. 10. 1993
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963287645
Norma byla zrušena k 1. 3. 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 34 53 53
  • ČSN 345353
  • ČSN 34 53 53 : 1993
  • ČSN 345353:1993
  • ČSN 34 5353:1993