ICS 33.060.10 - Všeobecná pravidla radiokomunikací

ČSN P I-ETS 300 030 (872511) - duben 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 031 (872512) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Kódování kanálů (GSM 05.03)

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 4.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN P I-ETS 300 032 (872513) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Modulace (GSM 05.04)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 036 (872517) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Kódování hovoru na plnou rychlost (GSM 06.10)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 037 (872518) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Nahrazování a umlčování ztracených rámců u hovorových kanálů pracujících plnou rychlostí (GSM 06.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 038 (872519) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Aspekty vytváření hlukového pozadí u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 039 (872520) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Přerušované vysílání (DTX) u hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 040 (872521) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Detekce hlasové aktivity (GSM 06.32)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 078 (872529) - duben 1995

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Vrstva 1 MS-BSS - Všeobecné požadavky (GSM 04.04)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 070 (872531) - listopad 1994

Evropský digitální buňkový telekomunikační systém (fáze 1). Technická realizace transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-1 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 1: Všeobecná hlediska

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 133-2 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 2: Hlediska služeb

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 133-3 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 3: Síťová hlediska

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. V1.95, A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

97 Kč

ČSN ETS 300 133-4 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 4: Specifikace rádiového rozhraní

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 133-5 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 5: Specifikace přijímače

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 133-6 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 6: Specifikace základnové stanice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 133-7 (874501) - listopad 1994

Pagingové systémy (PS). Evropský systém rádiového přenosu zpráv (ERMES). Část 7: Hlediska provozu a údržby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.96t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč

ČSN ETS 300 328 (875021) - leden 1996

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Širokopásmové systémy pro přenos dat. Technické vlastnosti a podmínky zkoušek zařízení pro přenos dat, pracujících v pásmu ISM 2,4 GHz a používajících modulaci s rozprostřeným spektrem

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč