ČSN (normy i změny) z listopadu 2006

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN ISO 14040 (010940) - listopad 2006

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova

350 Kč

ČSN EN ISO 14044 (010944) - listopad 2006

Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Požadavky a směrnice

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.18t

695 Kč

ČSN ISO 2017-1 (011473) - listopad 2006

Vibrace a rázy - Pružné systémy uložení - Část 1: Technické informace pro provedení izolace vibrací

230 Kč

ČSN EN ISO 11442 (013196) - listopad 2006

Technická dokumentace - Zacházení s dokumenty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.19t

420 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-6/Oprava 1 (130020) - listopad 2006

Kovová průmyslová potrubí - Část 6: Doplňkové požadavky na potrubí uložené v zemi

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 14880-3 (193003) - listopad 2006

Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 3: Zkušební metody pro optické vlastnosti jiné než optické aberace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 10942 (195009) - listopad 2006 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Přímé oftalmoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11979-5 (195300) - listopad 2006

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 5: Biologická snášenlivost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN EN 12999/změna A2 (270540) - listopad 2006

Jeřáby - Nakládací jeřáby

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4199-002 (311713) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 002: Seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 4199-006 (311713) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Spojovací pásy pro letadla - Část 006: Kruhové pletené měděné vodiče pro pásy vodivého propojení, pocínované do 150 °C nebo poniklované do 260 °C - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-203 (311725) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 203: Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-302 (311725) - listopad 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 302: Zkouška elektrické pevnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3475-501 (311725) - listopad 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro letecké použití - Zkušební metody - Část 501: Dynamické proseknutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 2267-005 (311729) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 005: Značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2346-002 (311732) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2346-003 (311732) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 003: DL řada, jednožilové - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2346-004 (311732) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 004: DN řada, jednožilové a vícežilové, značené UV laserem - Lehké - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4608-002 (311733) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely odolné proti ohni - Jednožilové a svinuté vícežilové, stíněné (opletené), s potahem - Pracovní teplota mezi -65 °C a 260 °C - Část 002: Všeobecně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4008-014 (311808) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Mačkací kleště a příslušenství - Část 014: Hlavice pro mačkací kleště M22520/31-01 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3155-023 (311809) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 023: Elektrické kontakty, obdelníkové, s plochými dutinkami, typ A, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-024 (311809) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané v prvcích spojování - Část 024: Elektrické kontakty triaxiální, velikost 8, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-025 (311809) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané v prvcích spojování - Část 025: Elektrické kontakty triaxiální, velikost 8, s dutinkami, typ D, mačkaný spoj, třída S - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-028 (311809) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 028: Elektrické kontakty, koaxiální, stíněné, velikost 16, s kolíky, typ D, mačkaný spoj, třída R - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-042 (311809) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 042: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s kolíky 042, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3155-043 (311809) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické kontakty užívané ve spojovacích prvcích - Část 043: Elektrické kontakty, triaxiální, velikost 08, s dutinkami 043, typ D, pájené, třída P - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3646-008 (311814) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 008: Zástrčka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3646-011 (311814) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory kruhové, bajonetové spojení, trvalé pracovní teploty 175 °C nebo 200 °C - Část 011: Prázdná zásuvka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3218-001 (311816) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 3218-002 (311816) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 002: Specifikace výkonu a uspořádání kontaktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3218-005 (311816) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 005: Zástrčka nedemontovatelná s pájenými kontakty velikost 22 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3218-006 (311816) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 006: Zásuvka nedemontovatelná s pájenými kontakty velikost 22 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3218-007 (311816) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 007: Zástrčka se zadní montáží, velikost 22, mačkaný spoj - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3218-008 (311816) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 008: Zásuvka se zadní montáží, velikost 22, mačkaný spoj - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3218-009 (311816) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 009: Ochranné kryty pro konektory podle EN 3218-005 a EN 3218-007 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3218-010 (311816) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 010: Ochranné kryty pro konektory podle EN 3218-006 a EN 3218-008 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3218-011 (311816) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s kovovým krytem a zajištěné šrouby - Část 011: Nástroj na vyjmutí vložky pro konektory podle EN 3218-005 až EN 3218-008 - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3716-001 (311817) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3716-002 (311817) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 002: Podmínky pro použití a seznam norem výrobků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3716-003 (311817) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Jednocestný konektor, triaxiální, pro přenos digitálních dat - Část 003: Pájená zásuvka - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4529-001 (311819) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Těsnicí kolíky - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4529-003 (311819) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Prvky elektrického a optického propojení - Těsnicí kolíky - Část 003: Třída T - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4530-001 (311820) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích propojení - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4530-002 (311820) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Těsnicí návleky užívané v prvcích propojení - Část 002: Seznam a používání těsnicích návleků

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3708-001 (311821) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3708-002 (311821) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 002: Specifikace výkonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3708-003 (311821) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 003: Vyměnitelné moduly zpětné vazby, utěsněné - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3708-004 (311821) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 004: Vyměnitelné moduly zpětné vazby, neutěsněné - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3708-005 (311821) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Systémy modulového propojení - Systémy připojení terminálů - Část 005: Rámy s příslušenstvím pro vyměnitelné moduly zpětné vazby, utěsněné a neutěsněné - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4198 (314722) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Stavitelná oka, se samostavitelným kulovým ložiskem se samomaznou výstelkou a závitovým dříkem z korozivzdorné oceli - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4424 (314723) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Jednoduché stavitelné vidlice se závitovým dříkem s hloubkou zašroubování od 1,5násobku průměru dříku, ze slitiny titanu - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3727 (314971) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel, tuhá, s přírubovým samostavitelným pouzdrem - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 4041 (314972) - listopad 2006

Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Jednořadá, tuhá, kuličková ložiska z korozivzdorné oceli, s rozšířeným vnitřním kroužkem a přírubovým samostavitelným pouzdrem - Rozměry a únosnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-43/Oprava 1 (332000) - listopad 2006

Elektrické instalace budov - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 43: Ochrana proti nadproudům

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-5-51/změna Z1 (332000) - listopad 2006

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení - Kapitola 51: Všeobecné předpisy

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-5-54/Oprava 1 (332000) - listopad 2006

Elektrotechnické předpisy. Elektrická zařízení. Část 5: Výběr a stavba elektrických zařízení. Kapitola 54: Uzemnění a ochranné vodiče

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 33 2000-7-712/Oprava 1 (332000) - listopad 2006

Elektrické instalace budov - Část 7-712: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Solární fotovoltaické (PV) napájecí systémy

Změna byla zrušena k 8. dubnu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-3-2 ed. 2/změna Z2 (333432) - listopad 2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně)

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-3 ed. 2/změna Z1 (333432) - listopad 2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-4-3 ed. 3 (333432) - listopad 2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-3: Zkušební a měřicí technika - Vyzařované vysokofrekvenční elektromagnetické pole - Zkouška odolnosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.08t, Z1 3.10t, A2 3.11t

937 Kč

ČSN EN 61000-4-30/Oprava 1 (333432) - listopad 2006

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4-30: Zkušební a měřicí technika - Metody měření kvality energie

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 1390/změna Z5 (341390) - listopad 2006

Elektrotechnické předpisy ČSN. Předpisy pro ochranu před bleskem

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 1393-4/změna Z1 (341393) - listopad 2006

Ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem - Část 4: Ochrana zařízení ve stávajících stavbách

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 61312-3/změna Z1 (341393) - listopad 2006

Ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem - Část 3: Požadavky na přepěťová ochranná zařízení (SPD)

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P IEC/TS 61312-2/změna Z1 (341393) - listopad 2006

Ochrana před elektromagnetickým impulzem vyvolaným bleskem - Část 2: Stínění staveb, pospojování uvnitř staveb a uzemňování

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60060-3 (345640) - listopad 2006

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 3: Definice a požadavky na zkoušky na místě

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.07t

370 Kč

ČSN EN 61212-3-1/změna Z1 (346520) - listopad 2006

Průmyslové vrstvené tuhé kruhovité trubky a tyče z teplem tvrditelných pryskyřic pro elektrotechniku - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 1: Kruhovité vrstvené vinuté trubky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60455-3-5 ed. 2 (346571) - listopad 2006 aktuální vydání

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Impregnační pryskyřice na bázi nenasyceného polyesteru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60455-3-5/změna Z1 (346571) - listopad 2006

Reaktivní směsi na bázi pryskyřic pro elektrickou izolaci - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 5: Impregnační pryskyřice na bázi nenasyceného polyesteru

Změna byla zrušena k 1. únoru 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60464-3-2/změna A1 (346580) - listopad 2006

Elektroizolační laky - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů - List 2: Impregnační laky vytvrzované při vysoké teplotě

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-1-100/změna Z1 (354055) - listopad 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 1-100: Všeobecně - Odkazy na normy

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60512-13-1 ed. 2 (354055) - listopad 2006 aktuální vydání

Konektory pro elektronická zařízení - Zkoušky a měření - Část 13-1: Zkoušky mechanickou činností - Zkouška 13a: Síly na spojení a rozpojení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 60512-13-1/změna Z1 (354055) - listopad 2006

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 13: Zkoušky mechanickou činností - Oddíl 1: Zkouška 13a: Síly na spojení a rozpojení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62132-4 (358798) - listopad 2006

Integrované obvody - Měření elektromagnetické odolnosti, 150 kHz až 1 GHz - Část 4: Metoda přímé injekce RF výkonu

340 Kč

ČSN EN 60793-1-34 ed. 2 (359213) - listopad 2006 aktuální vydání

Optická vlákna - Část 1-34: Měřicí metody a zkušební postupy - Zvlnění vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-1-34/změna Z1 (359213) - listopad 2006

Optická vlákna - Část 1-34: Měřicí metody a zkušební postupy - Zakřivení vlákna

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60793-2-40/změna Z1 (359213) - listopad 2006

Optická vlákna - Část 2-40: Výrobní specifikace - Dílčí specifikace pro mnohovidová vlákna kategorie A4

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-2-14/změna Z1 (359251) - listopad 2006

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Nejvyšší vstupní výkon

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-18 ed. 2 (359252) - listopad 2006 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-18: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování konektoru se šikmým čelem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-18/změna Z1 (359252) - listopad 2006

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-18: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování konektoru se šikmým čelem

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60064/změna A3 (360130) - listopad 2006

Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení

340 Kč

ČSN EN 60929 ed. 2/změna Z1 (360596) - listopad 2006

Elektronické předřadníky na střídavé napětí k zářivkám - Požadavky na provedení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-77/změna Z1 (361040) - listopad 2006

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-77: Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy, napájené ze sítě

Změna byla zrušena k 1. září 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-54 ed. 2/změna A11 (361045) - listopad 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-54: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění povrchů pro použití v domácnosti s využitím kapalin nebo páry

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50366/změna A1 (361046) - listopad 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Elektromagnetická pole - Metody pro vyhodnocování a měření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60311 ed. 2/změna A1 (361060) - listopad 2006

Elektrické žehličky pro domácnost a podobné použití - Metody měření funkce

Změna bude zrušena k 11. říjnu 2022.

125 Kč

ČSN EN 50342 +A1/změna Z3 (364310) - listopad 2006

Olověné startovací baterie - Všeobecné požadavky, metody zkoušek a číselné označování

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-2-27/změna Z1 (364800) - listopad 2006

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost elektrokardiografických monitorovacích přístrojů

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60065/změna A1 (367000) - listopad 2006

Zvukové, obrazové a podobné elektronické přístroje - Požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 17. listopadu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-10/Oprava 1 (367211) - listopad 2006

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 10: Vlastnosti systému pro zpětnou cestu

Změna obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál změny.

Změna byla zrušena k 15. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50083-3/Oprava 1 (367211) - listopad 2006

Kabelové sítě pro televizní a rozhlasové signály a interaktivní služby - Část 3: Aktivní širokopásmové díly pro koaxiální kabelové sítě

Změna byla zrušena k 13. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 8005/změna Z2 (368005) - listopad 2006

Požadavky na bezpečnost elektronických zábleskových přístrojů pro fotografické účely

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62403 (368510) - listopad 2006

Formát záznamu na disk CD-R/RW s vysokou hustotou - Formát HD-BURN

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61966-6 (368610) - listopad 2006

Multimediální systémy a zařízení - Barevná měření a management - Část 6: Displeje pro přední projekci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61925 (368612) - listopad 2006

Multimediální systémy a zařízení - Systémy domácího multimediálního serveru - Slovník domácího serveru

190 Kč

ČSN EN 60950-1 ed. 2 (369060) - listopad 2006

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A11 12.09t, A1 12.10t, A12 12.11t, Oprava 1 4.12t, A2 2.14t, Z2 5.18t

Norma bude zrušena k 20. prosinci 2020 (zobrazit náhrady).

3 212 Kč

ČSN EN 60950-1/změna Z1 (369060) - listopad 2006

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1332-5 (369747) - listopad 2006

Systémy s identifikačními kartami - Rozhraní člověk-stroj - Část 5: Zvýšené taktilní značky pro odlišné aplikace na ID-1 karty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12094-5 (389231) - listopad 2006 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 5: Požadavky a zkušební metody pro vysokotlaké a nízkotlaké sekční ventily a jejich spouštěče

340 Kč

ČSN EN 12094-6 (389231) - listopad 2006 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 6: Požadavky a zkušební metody pro neelektrická blokovací zařízení

230 Kč

ČSN EN 12094-8 (389231) - listopad 2006 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Komponenty plynových hasicích zařízení - Část 8: Požadavky a zkušební metody pro spojovací součásti

340 Kč

ČSN EN 12101-1/změna A1 (389700) - listopad 2006

Zařízení pro usměrňování pohybu kouře a tepla - Část 1: Technické podmínky pro kouřové zábrany

125 Kč

39 Zbraně pro civilní potřebu

ČSN 39 5004 (395004) - listopad 2006 aktuální vydání

Expanzní přístroje - Pracovní expanzní přístroje a zvláštní zbraně - Technické požadavky - Zkoušení

190 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10143 (420036) - listopad 2006 aktuální vydání

Ocelové plechy a pásy kontinuálně pokovené - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN ISO 3738-2 (420360) - listopad 2006

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 2: Příprava a kalibrace referenčních zkušebních destiček

190 Kč

ČSN ISO 3738-1 (420360) - listopad 2006

Tvrdokovy - Zkouška tvrdosti podle Rockwella (stupnice A) - Část 1: Zkušební metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.10t

190 Kč

ČSN EN 10269/změna A1 (420947) - listopad 2006

Oceli a niklové slitiny na upevňovací prvky pro použití při zvýšených a/nebo nízkých teplotách

Změna byla zrušena k 1. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10219-1 (421052) - listopad 2006 aktuální vydání

Svařované duté profily z konstrukčních nelegovaných a jemnozrnných ocelí, tvářené za studena - Část 1: Technické dodací podmínky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.11t

370 Kč

45 Hlubinné vrtání a těžba nafty

ČSN EN ISO 15136-2 (451320) - listopad 2006

Naftový a plynárenský průmysl - Zařízení svislého vrtu - Čerpací systémy založené na umělém vyvolávání vztlakové síly - Část 2: Povrchově řízené systémy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1309-2 (490018) - listopad 2006

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 2: Kulatina - Požadavky na měření a pravidla pro výpočet objemu

230 Kč

ČSN EN 14762 (492107) - listopad 2006

Dřevěné podlahoviny - Odběr vzorků a hodnocení shody

190 Kč

ČSN EN 14951 (492112) - listopad 2006

Vnitřní a venkovní obložení z rostlého listnatého dřeva - Profilové prvky

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 11866-1 (560098) - listopad 2006

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 1: Technika MPN s použitím 4-methylumbeliferyl-β-D-glukuronidu (MUG)

190 Kč

ČSN ISO 11866-2 (560098) - listopad 2006

Mléko a mléčné výrobky - Stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Část 2: Technika počítání kolonií vykultivovaných při 44 °C s použitím membrán

190 Kč

ČSN ISO 7251 (560107) - listopad 2006 aktuální vydání

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda průkazu a stanovení počtu presumptivních Escherichia coli - Technika nejvýše pravděpodobného počtu

230 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 13468-2 (640283) - listopad 2006

Plasty - Stanovení celkové propustnosti světla transparentními materiály - Část 2: Dvoupaprskový přístroj

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 4589-2/změna Amd.1 (640756) - listopad 2006

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8257-1 (643401) - listopad 2006

Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 8257-2 (643401) - listopad 2006

Plasty - Polymethylmethakrylát (PMMA) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11833-2 (646301) - listopad 2006

Plasty - Desky z neměkčeného polyvinylchloridu - Typy, rozměry a charakteristiky - Část 2: Desky o tloušťce menší než 1 mm

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15136 (647136) - listopad 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení BADGE, BFDGE a jejich hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů v simulantech potravin

350 Kč

ČSN EN 15137 (647137) - listopad 2006

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Určité epoxyderiváty podléhající omezením - Stanovení NOGE a jeho hydroxyderivátů a chlorovaných derivátů

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 6618 (656070) - listopad 2006

Ropné výrobky a maziva - Stanovení čísla kyselosti a čísla alkality - Metoda titrace na barevný indikátor

230 Kč

ČSN ISO 6619 (656214) - listopad 2006

Ropné výrobky a maziva - Stanovení neutralizačního čísla potenciometrickou titrací

230 Kč

ČSN EN 14538 (656515) - listopad 2006

Tuky a deriváty olejů - Methylestery mastných kyselin (FAME) - Stanovení obsahu vápníku, draslíku, hořčíku a sodíku optickou emisní spektrální analýzou s induktivně vázanou plazmou (ICP OES)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1392 (668655) - listopad 2006

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkoušení pevnosti slepů za předepsaných podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 15062 (668661) - listopad 2006

Lepidla pro usně a obuvnické materiály - Rozpouštědlová a disperzní lepidla - Zkoušení stárnutí slepů za předepsaných podmínek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 6860 (673080) - listopad 2006 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Zkouška ohybem (na kónickém trnu)

190 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13616/Oprava 1 (699116) - listopad 2006

Zabezpečovací zařízení proti přeplnění stabilních nádrží na kapalná ropná paliva

Změna byla zrušena k 1. lednu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13617-1/Oprava 1 (699117) - listopad 2006

Benzinové čerpací stanice - Část 1: Bezpečnostní požadavky na konstrukci a provedení měrných čerpadel, výdejních pistolí a dálkových čerpacích jednotek

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 14246 (723615) - listopad 2006

Sádrové prvky pro zavěšené podhledy - Definice, požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.08t

370 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 18233 (730524) - listopad 2006

Akustika - Aplikace nových akustických metod měření stavebních konstrukcí, v budovách a v místnostech

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1992-1-1 (731201) - listopad 2006 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.09t, Z1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 7.11t, A1 11.15t, Z3 5.16t, Z4 11.19t

2 094 Kč

ČSN EN 1992-1-2 (731201) - listopad 2006 aktuální vydání

Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 10.09t, A1 3.20t

1 144 Kč

ČSN EN 14488-3 (731304) - listopad 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 3: Ohybová únosnost (při vzniku trhliny, mezní a zbytková) vláknobetonových trámcových zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 14488-5 (731304) - listopad 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 5: Stanovení kapacity absorbované energie vláknobetonových deskových zkušebních těles

190 Kč

ČSN EN 14488-7 (731304) - listopad 2006

Zkoušení stříkaného betonu - Část 7: Obsah vláken ve vláknobetonu

125 Kč

ČSN 73 5710 (735710) - listopad 2006 aktuální vydání

Požární stanice a požární zbrojnice

230 Kč

ČSN EN 14904 (735926) - listopad 2006

Povrchy pro sportoviště - Halové povrchy pro víceúčelové použití - Specifikace

340 Kč

ČSN EN 14810 (735950) - listopad 2006

Povrchy pro sportoviště - Stanovení odolnosti proti hřebům

125 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 12566-3/Oprava 1 (756404) - listopad 2006

Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel - Část 3: Balené a/nebo na místě montované domovní čistírny odpadních vod

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 22478 (757583) - listopad 2006

Jakost vod - Stanovení některých výbušnin a podobných sloučenin - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie (HPLC) s UV detekcí

350 Kč

ČSN EN ISO 23631 (757584) - listopad 2006

Jakost vod - Stanovení dalaponu, kyseliny trichloroctové a vybraných halogenoctových kyselin - Metoda plynové chromatografie (detekce GC-ECD a/nebo GC-MS) po extrakci kapalina-kapalina a po derivatizaci

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.07t

360 Kč

ČSN EN 14702-1 (758060) - listopad 2006

Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 1: Stanovení usaditelnosti (Stanovení podílu objemu kalu a objemového indexu kalu)

190 Kč

ČSN EN 14702-2 (758060) - listopad 2006

Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 2: Stanovení zahustitelnosti

230 Kč

ČSN EN 14701-1 (758061) - listopad 2006

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 1: Čas kapilárního sání (CST)

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 12710 (771035) - listopad 2006 aktuální vydání

Lepenkové bubny - Bubny s odnímatelným víkem se svěrnými kruhy se jmenovitým objemem od 15 l do 250 l

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN CEN/TS 14689 (793865) - listopad 2006

Usně - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení roztažnosti, krípu a relaxace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 12947-2/Oprava 1 (800846) - listopad 2006

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 2: Zjišťování poškození vzorku

Změna byla zrušena k 1. září 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12947-3/Oprava 1 (800846) - listopad 2006

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 3: Zjišťování úbytku hmotnosti

20 Kč

ČSN EN ISO 12947-4/Oprava 1 (800846) - listopad 2006

Textilie - Zjišťování odolnosti plošných textilií v oděru metodou Martindale - Část 4: Hodnocení změny vzhledu

20 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 966/změna A2 (832162) - listopad 2006

Přilby pro létání a podobné sporty

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 511 (832340) - listopad 2006 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti chladu

230 Kč

ČSN EN 14786 (832734) - listopad 2006

Ochranné oděvy - Stanovení odolnosti proti penetraci při postřiku kapalnými chemikáliemi, emulzemi a disperzemi - Zkouška atomizérem

230 Kč

ČSN EN 1948-1 (834745) - listopad 2006 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 1: Vzorkování PCDD/PCDF

550 Kč

ČSN P CEN/TS 15439 (838400) - listopad 2006

Zplyňování biomasy - Dehet a částice v plynných produktech - Vzorkování a analýza

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 8871-4 (855226) - listopad 2006

Díly z elastomerů pro parenterální použití a pro prostředky pro farmaceutické použití - Část 4: Biologické požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 162-1 V1.4.1 (875013) - listopad 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Radiotelefonní vysílače a přijímače pro námořní pohyblivou službu pracující v pásmech VHF - Část 1: Technické vlastnosti a metody měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 330-2 V1.3.1 (875026) - listopad 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zařízení krátkého dosahu (SRD) - Rádiové zařízení pracující v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 25 MHz a systémy s indukční smyčkou v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 30 MHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 396-4 V1.3.1 (875086) - listopad 2006

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 4: Rádiové rozhraní opakovače typu 1

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 396-5 V1.2.1 (875086) - listopad 2006

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 5: Spádové rádiové rozhraní

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 396-6 V1.3.1 (875086) - listopad 2006

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Provoz v přímém módu (DMO) - Část 6: Bezpečnost

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 443 V1.3.1 (876036) - listopad 2006

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na koncová zařízení s velmi malou aperturou (VSAT) - Družicové pozemské stanice určené pouze pro vysílání, pro vysílání a příjem nebo pouze pro příjem, pracující v kmitočtových pásmech 4 GHz a 6 GHz

570 Kč

ČSN ETSI EN 301 360 V1.2.1 (876043) - listopad 2006

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na družicová interaktivní koncová zařízení (SIT) a družicová uživatelská koncová zařízení (SUT), vysílající ve směru ke geostacionárním družicím v kmitočtových pásmech 27,5 GHz až 29,5 GHz

550 Kč

ČSN ETSI EN 300 401 V1.4.1 (879008) - listopad 2006

Systémy rozhlasového vysílání - Digitální rozhlasové vysílání (DAB) pro pohyblivé, přenosné a pevné přijímače

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 300 468 V1.7.1 (879012) - listopad 2006

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro servisní informace (SI) v systémech DVB

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 301 234 V2.1.1 (879029) - listopad 2006

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Protokol přenosu multimediálních objektů (MOT)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 307 V1.1.2 (879045) - listopad 2006

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámců, kódování kanálů a systémy modulace druhé generace pro vysílání, interaktivní služby, zpravodajství a další širokopásmové družicové aplikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 71-8/změna A1 (943095) - listopad 2006

Bezpečnost hraček - Část 8: Houpačky, skluzavky a obdobné hračky pro pohybovou aktivitu, určené pro domácí použití uvnitř i venku

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

97 Výměna dat

ČSN ISO 10303-108 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 108: Integrované zdroje aplikace: Parametrizace a omezení pro explicitní geometrické modely výrobků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 270 Kč

ČSN ISO 10303-109 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 109: Integrované zdroje aplikace: Kinematická a geometrická omezení pro sestavení modelů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 10303-11 ed. 2 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 11: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 990 Kč

ČSN ISO 10303-14 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 14: Metody popisu: Referenční manuál jazyka EXPRESS-X

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN ISO 10303-215 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 215: Protokol aplikace: Uspořádání lodě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

7 900 Kč

ČSN ISO 10303-55 (974101) - listopad 2006

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 55: Integrované generické zdroje: Procedurální a smíšené zobrazení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

570 Kč

ČSN ISO/IEC 11179-4 (979736) - listopad 2006 aktuální vydání

Informační technologie - Registry metadat (MDR) - Část 4: Formulace definic dat

230 Kč

ČSN ISO 19110/změna Z1 (979829) - listopad 2006

Geografická informace - Metodologie katalogizace vzhledů jevů

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 19117/změna Z1 (979836) - listopad 2006

Geografická informace - Zobrazení

Změna byla zrušena k 1. září 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 19119/změna Z1 (979838) - listopad 2006

Geografická informace - Služby

Změna byla zrušena k 1. září 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.