ČSN EN 60950-22 ed. 2 (369060) Zrušená norma

Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku

ČSN EN 60950-22 ed. 2 Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 22: Zařízení instalovaná venku
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 60950 se vztahuje na zařízení informační technologie určená pro VENKOVNÍ UMÍSTĚNÍ.
Požadavky na VENKOVNÍ ZAŘÍZENÍ se rovněž aplikují, je-li to relevantní, na prázdné KRYTY PRO VENKOVNÍ POUŽITÍ dodávané pro zakrytí zařízení informační technologie, které je určeno pro VENKOVNÍ UMÍSTĚNÍ.
Každá instalace může mít zvláštní požadavky. Některé příklady jsou uvedeny v 4.2. Navíc, požadavky na ochranu VENKOVNÍCH ZAŘÍZENÍ proti působení přímých zásahů blesku, nejsou touto normou pokryty. Informace o této problematice viz IEC 62305-1.

Označení ČSN EN 60950-22 ed. 2 (369060)
Katalogové číslo 502860
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 8. 2017
Datum účinnosti 1. 9. 2017
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8596135028603
Změny a opravy Z2 9.21t
Norma byla zrušena k 6. 1. 2023
a nahrazena ČSN EN IEC 62368-1 ed. 2 +A11 (367000)
Tato norma nahradila ČSN EN 60950-22 (369060) z listopadu 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60950-23 (369060)
Zařízení informační technologie - Bezpečnost - Část 23: Rozměrná datová záznamová zařízení

foo