Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 1948-1 Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 1: Vzorkování PCDD/PCDF
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 1948-1 (834745) Aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 1: Vzorkování PCDD/PCDF

Objednat
Cena: 550 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 8347 Metody a přístroje pro měření plynných emisí

ICS: 13.040.40 Stacionární zdroje emisí

Anotace obsahu normy

Norma stanoví postup odběrů vzorku PCDD/PCDF, který je nedílnou součástí celkového postupu měření. Pro stanovení PCDD/PCDF je nezbytné použití dalších dvou částí této normy určujících postupy extrakce a čištění a postupy identifikace a stanovení. Norma uvádí návod pro měření hmotnostních koncentrací PCDD/PCDF okolo 0,1 ng I-TEQ/m3 v odpadních plynech ze stacionárních zdrojů, a to jednou ze tří následujících metod: filtračně-kondenzační, zřeďovací metody a metody s chlazenou sondou. Každá z těchto metod odběru vzorku je charakterizována určeným vzorkovacím systémem popsaným podrobně v příloze normy.
Norma rovněž stanoví jak metodu validace, tak soubor požadavků řízení jakosti, které musí být splněny při odběru vzorků PCDD/PCDF. Validační zkoušky byly prováděny s odpadními plyny ze spaloven komunálního odpadu s obsahem asi 0,1 ng I-TEQ/m3 a s obsahem prachových částic od 1 mg/m3 do 15 mg/m3. Přestože norma byla vypracována a validována především pro odpadní plyny produkované spalovnami odpadů, lze ji použít v širokém rozsahu koncentrací a pro různé zdroje emisí. Postupy uvedené touto normou určují požadavky, které je nutné splnit při stanovení 17 kongenerů nezbytných pro výpočet celkového I-TEQ.
Obsáhlá přílohová část uvádí příklady postupu odběru vzorku a příklady přípravy sorbentů a jejich přípravy, přehled jednotlivých kongenerů, jejich toxicity a příslušných ekvivalentů, záznam o odběru vzorku a vztah k příslušným směrnicím EU. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN 1948-1 (834745)
Katalogové číslo 77053
Cena 550 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 2006
Datum účinnosti 1. 12. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963770536
Tato norma nahradila ČSN EN 1948-1 (834745) z července 1998
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 1948-2 (834745)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF

ČSN EN 1948-3 (834745)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 3: Identifikace a stanovení PCDD/PCDF

ČSN EN 1948-4 +A1 (834745)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 4: Vzorkování a analýza dioxinům podobných PCB

ČSN P CEN/TS 1948-5 (834745)
Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 5: Dlouhodobé vzorkování PCDD/PCDF a PCB