ČSN EN 12975-1 (730301) Zrušená norma

Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12975-1 Tepelné solární soustavy a součásti - Solární kolektory - Část 1: Všeobecné požadavky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje požadavky na odolnost a spolehlivost (včetně mechanické pevnosti) a bezpečnost kapalinových tepelných solárních kolektorů.
Norma se nevztahuje na kolektory s vestavěným zásobníkem tepla v tom smyslu, že proces jímání energie nelze oddělit od procesu jeho akumulace pro účely měření těchto dvou procesů. Norma není použitelná pro natáčivé soustřeďující kolektory.
Kolektory zhotovené na zakázku (vestavěné, zabudované do střechy, neobsahující průmyslově vyráběné moduly a kolektory montované ze součástí přímo na místě instalace) nemohou být zkoušeny v jejich skutečném provedení na odolnost a tepelný výkon podle této normy. Místo toho je zkoušen modul stejné konstrukce, jakou má hotový vestavěný kolektor. Hrubá (obrysová) plocha zkušebního modulu zakázkových kolektorů musí být nejméně 2 m2. Výsledky zkoušek jsou platné jen pro větší kolektory než je zkoušený modul.
Tato norma má být používána též pro statický projekt kolektoru.

Označení ČSN EN 12975-1 (730301)
Katalogové číslo 77291
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 11. 2006
Datum účinnosti 1. 12. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963772912
Norma byla zrušena k 1. 7. 2011
a nahrazena ČSN EN 12975-1 +A1 (730301)
Tato norma nahradila ČSN EN 12975-1 (730301) z února 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12975 (730301)
Solární kolektory - Základní požadavky

foo