ČSN EN 14702-1 (758060)

Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 1: Stanovení usaditelnosti (Stanovení podílu objemu kalu a objemového indexu kalu)

ČSN EN 14702-1 Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 1: Stanovení usaditelnosti (Stanovení podílu objemu kalu a objemového indexu kalu)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 190 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metodu stanovení usaditelnosti kalových suspenzí. Tento dokument je použitelný pro kalové suspenze z:
- úpravy přívalových dešťových vod;
- městských stokových sítí;
- čistíren městských odpadních vod;
- úpravy průmyslových odpadních vod podobných městským odpadním vodám (jak je definováno ve Směrnici 91/271/EHS;
- úpraven vody.
Metoda je použitelná také pro kalové suspenze jiného původu.

Označení ČSN EN 14702-1 (758060)
Katalogové číslo 77262
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 11. 2006
Datum účinnosti 1. 12. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963772622
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 14702-2 (758060)
Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 2: Stanovení zahustitelnosti

ČSN EN 14702-3 (758060)
Charakterizace kalů - Usazovací vlastnosti - Část 3: Stanovení zónové usazovací rychlosti (ZSV)