Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN ISO 10524-2 Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily

6 stran
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN ISO 10524-2 (852750) Zrušená norma

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8527 Zdravotnické zařízení

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Text dokumentu ISO 10524-2:2005 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 121 "Anestetické a respi-rační přístroje" a byl přijat technickou komisí CEN/TC 215 "Respirační a anestetické přístroje", jejíž se-kretariát zajišťuje BSI, jako EN ISO 10524-2:2006.
EN 10524 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem "Redukční ventily k použití s medici-nálními plyny":
Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku
Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily
Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny
Část 4: Nízkotlaké redukční ventily
Hlavní redukční ventily jsou používány ke snižování tlaku plynu z lahví tvořících zdroj napájení potrubního rozvodu medicinálního plynu. Podružné redukční ventily jsou používány ke snižování tlaku plynu dodávaného hlavními redukčními ventily nebo kryogenními nádobami na nižší tlak, jenž je požadován v terminálních jednotkách potrubních rozvodů medicinálního plynu.
Tyto funkce pokrývají široký rozsah vstupních a výstupních přetlaků i průtoků, které vyžadují specifické konstrukční vlastnosti. Je důležité, aby provozní charakteristiky hlavních a podružných redukčních ventilů byly specifikovány a zkoušeny stanoveným způsobem.
Tato část ISO 10524 věnuje pozornost zejména:
- použití vhodných materiálů;
- bezpečnosti (mechanické pevnosti, úniku plynu, bezpečnému zmírnění nadměrného přetlaku a odol-nosti proti vznícení);
- čistotě;
- typovým zkouškám;
- značení;
- informacím poskytovaným výrobcem.
V návrhu opatření na schválení návrhu ČSN EN ISO 10524-2 s uvedením platnosti této české technické normy ve Věstníku je navržen předpokládaný termín říjen 2006.
S vyhlášením ČSN EN ISO 10524-2 (85 2750) se ruší ČSN EN 738-2 ( 85 2750) z prosince 1999, která je touto předkládanou normou nahrazena.

Označení ČSN EN ISO 10524-2 (852750)
Katalogové číslo 77069
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 11. 2006
Datum účinnosti 1. 12. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963770697
Norma byla zrušena k 1. 8. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 10524-2 (852750)
Tato norma nahradila ČSN EN 738-2 (852750) z prosince 1999
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10524-1 (852750)
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku

ČSN EN ISO 10524-3 (852750)
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny

ČSN EN ISO 10524-4 (852750)
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily