ČSN EN ISO 10524-2 (852750) Zrušená norma

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily

ČSN EN ISO 10524-2 Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Text dokumentu ISO 10524-2:2005 byl vypracován technickou komisí ISO/TC 121 "Anestetické a respi-rační přístroje" a byl přijat technickou komisí CEN/TC 215 "Respirační a anestetické přístroje", jejíž se-kretariát zajišťuje BSI, jako EN ISO 10524-2:2006.
EN 10524 sestává z následujících částí pod všeobecným názvem "Redukční ventily k použití s medici-nálními plyny":
Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku
Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily
Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny
Část 4: Nízkotlaké redukční ventily
Hlavní redukční ventily jsou používány ke snižování tlaku plynu z lahví tvořících zdroj napájení potrubního rozvodu medicinálního plynu. Podružné redukční ventily jsou používány ke snižování tlaku plynu dodávaného hlavními redukčními ventily nebo kryogenními nádobami na nižší tlak, jenž je požadován v terminálních jednotkách potrubních rozvodů medicinálního plynu.
Tyto funkce pokrývají široký rozsah vstupních a výstupních přetlaků i průtoků, které vyžadují specifické konstrukční vlastnosti. Je důležité, aby provozní charakteristiky hlavních a podružných redukčních ventilů byly specifikovány a zkoušeny stanoveným způsobem.
Tato část ISO 10524 věnuje pozornost zejména:
- použití vhodných materiálů;
- bezpečnosti (mechanické pevnosti, úniku plynu, bezpečnému zmírnění nadměrného přetlaku a odol-nosti proti vznícení);
- čistotě;
- typovým zkouškám;
- značení;
- informacím poskytovaným výrobcem.
V návrhu opatření na schválení návrhu ČSN EN ISO 10524-2 s uvedením platnosti této české technické normy ve Věstníku je navržen předpokládaný termín říjen 2006.
S vyhlášením ČSN EN ISO 10524-2 (85 2750) se ruší ČSN EN 738-2 ( 85 2750) z prosince 1999, která je touto předkládanou normou nahrazena.

Označení ČSN EN ISO 10524-2 (852750)
Katalogové číslo 77069
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2006
Datum účinnosti 1. 12. 2006
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963770697
Norma byla zrušena k 1. 8. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 10524-2 (852750)
Tato norma nahradila ČSN EN 738-2 (852750) z prosince 1999
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 10524-1 (852750)
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku

ČSN EN ISO 10524-3 (852750)
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny

ČSN EN ISO 10524-4 (852750)
Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 4: Nízkotlaké redukční ventily