Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 738-2 (852750) Zrušená norma

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní redukční ventily a podružné redukční ventily

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8527 Zdravotnické zařízení

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 738-2 (852750)
Katalogové číslo 57582
Cena 350 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1999
Datum účinnosti 1. 1. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963575827
Norma byla zrušena k 1. 12. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 10524-2 (852750)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 738-2:1998. Evropská norma EN 738-2:1998 má status české technické normy. Norma (ČSN) EN 738 se skládá s následujících částí: Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji k měření průtoku, Část 2: Hlavní redukční ventily a podružné redukční ventily, Část 3: Redukční ventily tvořící nedílný celek s ventily láhví na plyny a Část 4: Nízkotlaké redukční ventily určené k zabudování do zdravotnických přístrojů. Tato druhá část normy (ČSN ) EN 738 platí pro hlavní redukční ventily a podružné redukční ventily, určené pro napájení potrubních rozvodů následujících medicinálních plynů: - kyslík, - oxid dusný, - vzduch pro dýchání, - oxid uhličitý, - směs kyslík/oxid dusný (50/50 % obj.), - vzduch pro pohon chirurgických nástrojů, - dusík pro pohon chirurgických nástrojů. Tato evropská norma neplatí pro redukční ventily určené pro použití s odsávačkami (viz EN ISO 10079-3). Dále norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Značky a terminologie, kapitolu 5 - Všeobecné požadavky, kapitolu 6 - Zkušební metody, kapitolu 7 - Značení, barevné označení a balení, kapitolu 8 - Informace poskytované výrobcem. Dále norma uvádí normativní Přílohu A, informativní Přílohy B, C, D a normativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu ( ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnic EU 93/42/ES. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy (viz tabulka ZA. 1) podporují splnění podstatných požadavků Směrnice EU 93/42/ES. Shoda s těmito ustanoveními obsaženými v této normě je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 738-2 (85 2750) byla vydána v prosinci 1999.