ČSN EN 16348 (386430) Zrušená norma

Zařízení pro zásobování plynem – Systém řízení bezpečnosti (SMS) pro plynárenskou přepravní infrastrukturu a systém řízení integrity (PIMS) pro přepravní plynovody – Funkční požadavky

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení ČSN EN 16348 (386430)
Katalogové číslo 93809
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 11. 2013
Datum účinnosti 1. 12. 2013
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál), připravuje se převzetí v češtině
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963938097
Norma byla zrušena k 1. 7. 2014
a nahrazena ČSN EN 16348 (386430)
Tato norma nahradila ČSN P CEN/TS 15174 (386432) z prosince 2006
ČSN P CEN/TS 15173 (386431) z listopadu 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)