ČSN (normy i změny) z ledna 2000

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 16063-1 (011417) - leden 2000

Metody kalibrace snímačů vibrací a rázů - Část 1: Základní pojetí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd.1 2.17t

405 Kč

ČSN ISO 10847/Oprava 1 (011674) - leden 2000

Akustika - Určení vložného útlumu in situ venkovních protihlukových clon všech typů

20 Kč

ČSN 01 3420/změna Z1 (013420) - leden 2000

Výkresy pozemních staveb. Společné požadavky na výkresy pozemních staveb

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4157-1 (013420) - leden 2000

Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 1: Budovy a jejich části

190 Kč

ČSN EN ISO 4157-2 (013420) - leden 2000

Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 2: Názvy a čísla místností

125 Kč

ČSN EN ISO 4157-3 (013420) - leden 2000

Výkresy pozemních staveb - Systémy označování - Část 3: Evidenční čísla prostorů

125 Kč

ČSN EN 1330-2 (015005) - leden 2000

Nedestruktivní zkoušení - Terminologie - Část 2: Společné termíny pro metody nedestruktivního zkoušení

190 Kč

ČSN EN 10160 (015024) - leden 2000

Zkoušení ocelových plochých výrobků o tloušťce 6 mm nebo větší ultrazvukem (odrazová metoda)

230 Kč

07 Kotle

ČSN 07 8305/změna Z9 (078305) - leden 2000

Kovové tlakové nádoby k dopravě plynu. Technická pravidla

32 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 1254-1 (138400) - leden 2000

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 1: Tvarovky s konci pro tvrdé nebo měkké připájení k měděným trubkám

340 Kč

ČSN EN 1254-2 (138400) - leden 2000

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 2: Tvarovky s konci pro spoje měděných trubek sevřením

340 Kč

ČSN EN 1254-3 (138400) - leden 2000

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 3: Tvarovky s konci pro spoje trubek z plastů sevřením

230 Kč

ČSN EN 1254-4 (138400) - leden 2000

Měď a slitiny mědi - Tvarovky - Část 4: Tvarovky kombinující jiné konce pro spojení s konci pro spoje připájením nebo sevřením

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN ISO 9946 (186512) - leden 2000

Manipulační průmyslové roboty - Uvádění charakteristických vlastností

340 Kč

ČSN EN 60297-4/změna A1 (188001) - leden 2000

Stavebnicové konstrukce pro elektronická zařízení - Systém nosných konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 4: Kostry a přidružené zásuvné jednotky - Přídavné rozměry

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11146 (192017) - leden 2000

Lasery a laserová zařízení - Metody měření parametrů laserového svazku - Šířka svazku, úhel divergence a faktor šíření svazku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 12866 (195021) - leden 2000

Oftalmologické přístroje - Perimetry

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 7.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN ISO 15212-1 (257640) - leden 2000

Oscilační hustoměry - Část 1: Laboratorní přístroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.09t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

370 Kč

ČSN 25 7859/změna Z1 (257859) - leden 2000

Plynomery. Klasifikácia, základné parametre a technické požiadavky

32 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 0103/změna Z1 (270103) - leden 2000

Navrhování ocelových konstrukcí jeřábů. Výpočet podle mezních stavů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN IEC 50(705) (330050) - leden 2000

Mezinárodní elektrotechnický slovník - Kapitola 705: Šíření rádiových vln

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 9.15t, A2 7.17t, A3 3.18t, A4 4.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

2 435 Kč

ČSN EN 61491 (332201) - leden 2000

Elektrická zařízení průmyslových strojů - Sériové datové spojení pro komunikaci mezi řízeními a pohony v reálném čase

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 10.08t, Z2 2.09t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN EN 61773 (333305) - leden 2000

Venkovní vedení - Zkoušení základů podpěrných bodů

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60068-2-77 (345791) - leden 2000

Zkoušení vlivů prostředí - Část 2-77: Zkoušky - Zkouška 77: Pevnost těla součástky a zkouška úderem

230 Kč

ČSN EN 61628-2 (346567) - leden 2000

Zvlněná lesklá lepenka, zvlněná obyčejná lepenka a zvlněný tvrzený papír pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 1.08t

355 Kč

ČSN 34 7659-3M/změna Z1 (347659) - leden 2000

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 3M: Nepancéřované kabely (typ 3M)

190 Kč

ČSN 34 7659-4A/změna Z1 (347659) - leden 2000

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 4A: Kabely bez koncentrického jádra (stínící mezivrstvy) (typ 4A)

125 Kč

ČSN 34 7659-4C/změna Z1 (347659) - leden 2000

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 4C: Kabely pancéřované ocelovou páskou (typ 4C)

190 Kč

ČSN 34 7659-5E/změna Z1 (347659) - leden 2000

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5E: Kabely (pro energetické rozvaděče) bez koncentrického jádra (typ 5E)

190 Kč

ČSN 34 7659-5F/změna Z1 (347659) - leden 2000

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV. Oddíl 5F: Kabely s koncentrickou stínicí mezivrstvou a neizolovaným středním vodičem (typ 5F)

190 Kč

ČSN 34 7659-5G/změna Z1 (347659) - leden 2000

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5G: Kabely s koncentrickým jádrem (Typ 5G-1) nebo bez koncentrického jádra (Typ 5G-2)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7659-5P/změna Z1 (347659) - leden 2000

Kabely pro distribuční soustavu se jmenovitým napětím 0,6/1 kV - Oddíl 5P: Kabely s koncentrickým jádrem (Typ 5P)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7660-1/změna Z1 (347660) - leden 2000

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7660-3B/změna Z1 (347660) - leden 2000

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3B: Kabely s měděnými nebo hliníkovými jádry, s kovovým pancířem nebo bez kovového pancíře, se stínicí mezivrstvou nebo bez stínicí mezivrstvy

125 Kč

ČSN 34 7660-3C/změna Z1 (347660) - leden 2000

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3C: Kabely s kruhovými měděnými jádry se stíněním nebo bez stínění

125 Kč

ČSN 34 7660-3D/změna Z1 (347660) - leden 2000

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3D: Kabely s měděnými nebo hliníkovými kruhovými nebo sektorovými jádry a koncentrickým jádrem

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 50225 (351141) - leden 2000

Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných olejem, která mohou být kontaminována PCB v praxi

230 Kč

ČSN EN 60320-2-2 ed. 2 (354508) - leden 2000 aktuální vydání

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 2-2: Propojovací zásuvky a vidlice pro domácnost a podobná zařízení

440 Kč

ČSN EN 60309-1/změna Z1 (354513) - leden 2000

Vidlice, zásuvky a zásuvková spojení pro průmyslové použití. Část 1: Všeobecné požadavky (mod IEC 309-1:1988)

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 191-2 (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 191-2T (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Osmnáctý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60191-2U (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Devatenáctý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60191-2V (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 2: Rozměry - Dvacátý doplněk

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60191-5 (358791) - leden 2000

Rozměrová normalizace polovodičových součástek - Část 5: Doporučení týkající se pouzder integrovaných obvodů, které jsou automaticky nalepované na pásek (TAB)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 60748-4 (358798) - leden 2000

Polovodičové součástky - Integrované obvody - Část 4: Stykové integrované obvody (pro rozhraní)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61281-1 (359272) - leden 2000

Optické vláknové komunikační subsystémy - Část 1: Kmenová specifikace

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.18t

Norma bude zrušena k 19. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

382 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN 36 0340-1 IEC 61-1/změna Z12 (360340) - leden 2000

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 1: Patice pro zdroje světla

570 Kč

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z11 (360340) - leden 2000

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

440 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/Oprava 1 (360340) - leden 2000

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

20 Kč

ČSN 36 0340-3 IEC 61-3/změna Z13 (360340) - leden 2000

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 3: Kalibry

570 Kč

ČSN EN 60335-2-36/změna Z1 (361040) - leden 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-36: Zvláštní požadavky na elektrické sporáky, pece, plotny a varné jednotky pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-37/změna Z1 (361040) - leden 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na komerční elektrické ponorné smažiče

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-38/změna Z1 (361040) - leden 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-38: Zvláštní požadavky na elektrické opékače a kontaktní grily pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-39/změna Z1 (361040) - leden 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-39: Zvláštní požadavky na elektrické víceúčelové varné pánve pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-42/změna Z1 (361040) - leden 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-42: Zvláštní požadavky na elektrické pece s nucenou konvekcí, parní spotřebiče a paro-konvekční pece pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-47/změna Z1 (361040) - leden 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-47: Zvláštní požadavky na elektrické varné kotle pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-48/změna Z1 (361040) - leden 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-48: Zvláštní požadavky na elektrické grily a opékače topinek pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-49/změna Z1 (361040) - leden 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-49: Zvláštní požadavky na elektrické vyhřívací spotřebiče pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-50/změna Z1 (361040) - leden 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-50: Zvláštní požadavky na elektrické ohřívací lázně pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-58/změna Z1 (361040) - leden 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-58: Zvláštní požadavky na elektrické mycí stroje na nádobí pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-62/změna Z1 (361040) - leden 2000

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2-62: Zvláštní požadavky na elektrické mycí dřezy pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. únoru 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60086-1/změna A1 (364110) - leden 2000

Primární baterie - Část 1: Všeobecně

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60107-5/změna A1 (367006) - leden 2000

Doporučené metody měření televizních přijímačů. Část 5: Elektrická měření televizních přijímačů s vícekanálovým zvukem používající dvoukanálový digitální systém NICAM

65 Kč

ČSN EN 50221 (367525) - leden 2000

Specifikace společného rozhraní pro podmíněný přístup a jiná použití dekodéru digitálního televizního vysílání

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 10.00t

610 Kč

ČSN EN 61319-1/změna A11 (367621) - leden 2000

Propojení zařízení pro družicový příjem - Část 1: Evropa

230 Kč

ČSN EN 61866 (368407) - leden 2000

Audiovizuální systémy - Systém interaktivního přenosu textu (ITTS)

550 Kč

ČSN ISO/IEC 15145 (369149) - leden 2000

Informační technologie - Programovací jazyky - Forth

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10514-1 (369152) - leden 2000

Informační technologie - Programovací jazyky - Část 1: Modula-2, základ jazyka

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10514-2 (369152) - leden 2000

Informační technologie - Programovací jazyky - Část 2: Generické rozšíření v Modula-2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10514-3 (369152) - leden 2000

Informační technologie - Programovací jazyky - Část 3: Objektová orientace Modula-2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 8481 (369213) - leden 2000

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Přímá spojení od DTE k DTE

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8480 (369231) - leden 2000

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Řízení záložního provozu rozhraní DTE/DCE používajícího vazební obvody podle Doporučení ITU-T V.24

190 Kč

ČSN ISO/IEC 14765 (369252) - leden 2000

Informační technologie - Základní struktura pro identifikaci a zapouzdření protokolu

340 Kč

ČSN ISO/IEC TR 13594 (369260) - leden 2000

Informační technologie - Bezpečnost nižších vrstev

340 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-5/Oprava 1 (369642) - leden 2000

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Formát výměny otevřených dokumentů

20 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-5/Oprava 2 (369642) - leden 2000

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Formát výměny otevřených dokumentů

20 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-6/Oprava 1 (369642) - leden 2000

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného znaky

20 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-7/Oprava 1 (369642) - leden 2000

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou

20 Kč

ČSN ISO/IEC 14709-1 (369975) - leden 2000

Informační technologie - Uspořádání kabeláže v objektu uživatele (CPC) pro aplikace - Část 1: Základní přístup digitální sítě integrovaných služeb (ISDN)

340 Kč

ČSN ISO/IEC 14709-2 (369975) - leden 2000

Informační technologie - Uspořádání kabeláže v objektu uživatele (CPC) pro aplikace - Část 2: Primární rychlost digitální sítě integrovaných služeb (ISDN)

230 Kč

ČSN ISO/IEC TR 15067-2 (369976) - leden 2000

Informační technologie - Aplikační model domovních elektronických systémů (HES) - Část 2: Osvětlovací model pro HES

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 3-6/změna A1 (389100) - leden 2000

Přenosné hasicí přístroje. Část 6: Ustanovení pro atestaci shody přenosných hasicích přístrojů podle EN 3 část 1 až část 5

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN 42 0054/změna Z3 (420054) - leden 2000

Neželezné kovy a jejich slitiny. Označování chemickými značkami

32 Kč

ČSN 42 0055/změna Z4 (420055) - leden 2000

Neželezné kovy. Číselné označování těžkých a lehkých neželezných kovů

32 Kč

ČSN EN 1774 (421383) - leden 2000

Zinek a slitiny zinku - Slitiny pro slévárenské účely - Ingoty a tekutý kov

190 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 15755 (500323) - leden 2000

Papír a lepenka - Stanovení nečistot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 15214 (560117) - leden 2000

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu mezofilních bakterií mléčného kvašení - Technika počítání kolonií vykultivovaných při 30 °C

190 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 8294 (588720) - leden 2000

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení obsahu mědi, železa a niklu - Metoda elektrotermické atomové absorpční spektrometrie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 660/změna Z1 (588756) - leden 2000

Živočišné a rostlinné tuky a oleje - Stanovení čísla kyselosti a kyselosti

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN EN ISO 1043-4 (640002) - leden 2000

Plasty - Symboly a zkratky - Část 4: Samozhášecí přísady

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.16t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

380 Kč

ČSN 64 0338/změna Z1 (640338) - leden 2000

Epoxidové pryskyřice. Metody stanovení hmotnostního zlomku chloru

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 11248 (640674) - leden 2000

Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů - Hodnocení krátkodobé odolnosti při zvýšených teplotách

125 Kč

ČSN EN ISO 4615 (641311) - leden 2000

Plasty - Nenasycené polyesterové a epoxidové pryskyřice - Stanovení celkového obsahu chloru

190 Kč

ČSN 64 2013/změna Z4 (642013) - leden 2000

Plasty. Lisovací hmoty tvrditelné. Aminoplasty

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 4614 (642016) - leden 2000

Plasty - Melamin-formaldehydové výlisky - Stanovení extrahovatelného formaldehydu

190 Kč

ČSN EN ISO 60 (642101) - leden 2000

Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které projdou standardní nálevkou

125 Kč

ČSN EN ISO 61 (642102) - leden 2000

Plasty - Stanovení sypné hmotnosti lisovacích hmot, které neprojdou standardní nálevkou

125 Kč

ČSN EN ISO 4894-2 (642601) - leden 2000

Plasty - Styren-akrylonitril (SAN) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

ČSN EN 12061 (643178) - leden 2000

Plastové potrubní systémy - Tvarovky z termoplastů - Stanovení rázové houževnatosti

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.18t

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

157 Kč

ČSN EN 1979 (643179) - leden 2000

Plastové rozvodné a ochranné potrubní systémy - Termoplastové šroubovitě tvarované trubky se strukturovanou stěnou - Stanovení pevnosti v tahu švu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t

Norma bude zrušena k 31. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

157 Kč

ČSN EN ISO 2898-1 (643230) - leden 2000

Plasty - Měkčený polyvinylchlorid (PVC-P) pro tváření - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 585 (644301) - leden 2000

Plasty - Neplastifikovaný acetát celulózy - Stanovení obsahu vlhkosti

125 Kč

ČSN EN ISO 1061 (644302) - leden 2000

Plasty - Neplastifikovaný acetát celulózy - Stanovení volné kyselosti

125 Kč

ČSN EN ISO 1599 (644306) - leden 2000

Plasty - Acetát celulózy - Stanovení snížení viskozity při lisování

190 Kč

ČSN EN ISO 1600 (644307) - leden 2000

Plasty - Acetát celulózy - Stanovení absorpce světla lisovanými vzorky připravenými při různých dobách zahřívání

190 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 758 (650339) - leden 2000

Kapalné chemické výrobky pro průmyslové použití - Stanovení hustoty při 20 °C

125 Kč

ČSN 65 0342/změna Z2 (650342) - leden 2000

Kapalné chemické produkty. Metoda stanovení hustoty

32 Kč

ČSN EN ISO 8973 (656475) - leden 2000

Zkapalněné ropné plyny (LPG) - Výpočet hustoty a tlaku par

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.20t

315 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 8130-9 (673151) - leden 2000

Práškové nátěrové hmoty - Část 9: Vzorkování

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1925 (721141) - leden 2000

Zkušební metody přírodního kamene - Stanovení součinitele nasákavosti vodou působením vzlínavosti

190 Kč

ČSN 72 1155/změna Z1 (721155) - leden 2000

Stanovení nasákavosti a zdánlivé pórovitosti přírodního stavebního kamene

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 295-1/změna A3 (725201) - leden 2000

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 1: Požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 295-2/změna A1 (725201) - leden 2000

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 2: Kontrola jakosti a odběr vzorků

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 295-5/změna A1 (725201) - leden 2000

Kameninové trouby, tvarovky a spoje trub pro venkovní a vnitřní kanalizaci. Část 5: Požadavky na děrované trouby a tvarovky

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 1508 (755356) - leden 2000

Vodárenství - Požadavky na systémy a součásti pro akumulaci vody

340 Kč

ČSN EN 12673 (757544) - leden 2000

Jakost vod - Stanovení některých vybraných chlorfenolů metodou plynové chromatografie

340 Kč

ČSN EN ISO 7899-1 (757831) - leden 2000

Jakost vod - Stanovení intestinálních enterokoků v povrchových a odpadních vodách - Část 1: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)

340 Kč

ČSN EN ISO 9308-3 (757836) - leden 2000

Jakost vod - Stanovení Escherichia coli v povrchových a odpadních vodách - Část 3: Miniaturizovaná metoda stanovení v tekutém médiu (stanovení MPN)

340 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN ISO 90-1 (770521) - leden 2000

Jemné kovové obaly - Definice a metody stanovení rozměrů a objemů - Část 1: Plechovky prosté

340 Kč

ČSN EN ISO 90-2 (770521) - leden 2000

Jemné kovové obaly - Definice a metody stanovení rozměrů a objemů - Část 2: Obaly pro všeobecné použití

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-J02 (800180) - leden 2000

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J02: Přístrojové stanovení relativní bělosti

190 Kč

ČSN EN ISO 105-J01 (800190) - leden 2000

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část J01: Všeobecné principy pro měření barevného povrchu

230 Kč

ČSN EN ISO 105-Z10 (800191) - leden 2000

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část Z10: Zjišťování relativní síly barviv v roztoku

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 135 (832204) - leden 2000 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Seznam ekvivalentních názvů

440 Kč

ČSN EN 148-2 (832281) - leden 2000 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 2: Přípojka s centrálním závitem

125 Kč

ČSN EN 148-3 (832281) - leden 2000 aktuální vydání

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Závity pro lícnicové části - Část 3: Připojovací závit M 45 × 3

125 Kč

ČSN EN 1891 (832641) - leden 2000

Osobní ochranné prostředky pro prevenci pádů z výšky - Nízko průtažná lana s opláštěným jádrem

340 Kč

ČSN EN 1150 (832821) - leden 2000

Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 1616/změna A1 (855827) - leden 2000

Sterilní urologické katetry pro jednorázové použití

Změna byla zrušena k 1. únoru 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 1797-1/změna A1 (856004) - leden 2000

Stomatologické rotační nástroje. Stopky. Část 1: Kovové stopky (ISO 1797-1:1992)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN EN 301 169-1 V1.6.3 (872009) - leden 2000

Praktická realizace zařízení - Požadavky na návrh venkovních krytů - Část 1: Kryty s náplní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 169-2 V1.5.3 (872009) - leden 2000

Praktická realizace zařízení - Požadavky na návrh venkovních krytů - Část 2: Kryty bez náplně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 577 ed. 14 (872576) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.22.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 604 ed. 7 (872607) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 4.13.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 540 ed. 5 (872609) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) systému GSM (GSM 03.50 verze 4.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 578 ed. 13 (872610) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 4.22.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 542 ed. 3 (872626) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Identifikace přípojky - doplňkové služby - stupeň 2 (GSM 03.81 verze 4.8.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 607-1 V5.6.1 (872648) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 5.6.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 607-1 V5.7.1 (872648) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 5.7.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 607-1 ed. 11 (872648) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.24.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 607-3 ed. 10 (872648) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.24.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 607-3 ed. 9 (872648) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.23.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 642 ed. 4 (872658) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Soubor AT instrukcí pro pohyblivé zařízení GSM (ME) (GSM 07.07 verze 4.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 609-3 ed. 1 (872659) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 3: Hlediska transkodéru (GSM 11.24 verze 4.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 609-4 ed. 4 (872659) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 4: Opakovače (GSM 11.26 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 6 (872659) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.11.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 7 (872659) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.12.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 901 ed. 5 (872670) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40 verze 5.8.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 903 ed. 3 (872672) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 918 ed. 4 (872677) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně o doplňkových službách (GSM 02.04 verze 5.7.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 922 ed. 2 (872681) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Modul identity účastníka (SIM) - Funkční vlastnosti (GSM 02.17 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 908 V6.3.1 (872693) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 6.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 908 ed. 5 (872693) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 5.7.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 909 V6.1.3 (872694) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 6.1.3)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 910 V6.3.1 (872695) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 6.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 910 ed. 6 (872695) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.9.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 910 ed. 7 (872695) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.10.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 916 ed. 6 (872699) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.7.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 916 ed. 7 (872699) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.8.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 940 V6.2.1 (872701) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 6.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 940 ed. 4 (872701) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.10.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 940 ed. 5 (872701) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.11.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 948 ed. 2 (872702) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Protokol řízení skupinového volání (GCC) (GSM 04.68 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 959 V6.0.1 (872704) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Modulace (GSM 05.04 verze 6.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 911 V6.3.1 (872709) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 6.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 911 ed. 6 (872709) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 5.8.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 911 ed. 7 (872709) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 5.9.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 912 V6.3.1 (872710) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 6.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 925 ed. 3 (872712) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - stupeň 1 (GSM 02.68 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 926 ed. 3 (872713) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - stupeň 1 (GSM 02.69 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 930 ed. 4 (872716) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu a ve stavu skupinového příjmu (GSM 03.22 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 933 ed. 5 (872718) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - stupeň 2 (GSM 03.68 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 934 ed. 5 (872719) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - stupeň 2 (GSM 03.69 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 945 ed. 7 (872722) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 5.6.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 946 ed. 6 (872723) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 974 ed. 5 (872740) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.9.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 974 ed. 6 (872740) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.10.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 974 ed. 7 (872740) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 5.11.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 976 ed. 7 (872742) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.8.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 977 ed. 5 (872743) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 5.10.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 251 V4.2.1 (872749) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Správa chyb systému základnové stanice (BSS) (GSM 12.11 verze 4.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 087 V5.3.1 (872760) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 087 V5.4.1 (872760) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 113 V6.1.1 (872761) - leden 2000

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecná paketová rádiová služba (GPRS) - Popis služby - Stupeň 1 (GSM 02.60 verze 6.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 271 V1.1.1 (873620) - leden 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Rozhraní managementu přidružená k referenčnímu bodu VB5.1

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN P I-ETS 300 810 ed. 1 (873621) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Síťový informační model synchronní digitální hierarchie (SDH) - Soubor managementu konfigurace základního sledu a propojení podsítí (SNC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 064-1 V1.1.2 (873622) - leden 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační modely a protokoly pro management a řízení spojovacího síťového prvku asynchronního způsobu přenosu (ATM) - Část 1: Specifikace rozhraní Q3

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 131 V1.1.1 (873623) - leden 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Úplná telekomunikační služba teleakce - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 261-3 V1.2.1 (873624) - leden 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Bezpečnost - Část 3: Bezpečnostní služby - Ověření uživatelů a entit v prostředí TMN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 823 V1.2.2 (873625) - leden 2000

Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - UPT Fáze 2 - Funkční specifikace rozhraní karty UPT s integrovaným obvodem (ICC) a veřejné komutované telefonní sítě (PSTN), koncových zařízení digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) a globálního systému pro mobilní komunikace (GSM) (ověřování jednorázového a vícenásobného přístupu)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 268 V1.1.1 (873626) - leden 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model konfigurace ochrany lineárního multiplexního úseku z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 338 V1.2.1 (875031) - leden 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum - Technické charakteristiky a metody měření zařízení pro generování, vysílání a příjem digitálního selektivního volání (DSC) v námořní pohyblivé službě na středních, krátkých nebo velmi krátkých vlnách

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-6 ed. 2 (875042) - leden 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 6: Volání s dispečerským oprávněním (CAD)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-10-9 ed. 2 (875042) - leden 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 9: Přednostní přístup

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-3-1 ed. 1 (875042) - leden 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 3: Spolupráce na rozhraní mezi systémy (ISI) - Podčást 1: Všeobecný návrh

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-4-1 ed. 1 (875042) - leden 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 4: Základní činnost bran - Podčást 1: Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 393-11 ed. 1 (875046) - leden 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Optimalizovaný paketový přenos dat (PDO) - Část 11: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 831 V1.1.1 (875084) - leden 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých pozemských stanic (MES) používaných v družicových osobních komunikačních sítích (S-PCN), pracujících v kmitočtových pásmech 1,6/2,4 GHz a 2 GHz

340 Kč

ČSN EN 300 832 V1.1.1 (875085) - leden 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých pozemských stanic (MES) zajišťujících datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDC), používajících družic na nízké oběžné dráze (LEO) pracujících v kmitočtových pásmech nižších než 1 GHz

350 Kč

ČSN EN 301 166 V1.1.1 (875095) - leden 2000

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Pozemní mobilní služba - Technické vlastnosti a podmínky zkoušení rádiových zařízení pro analogové a/nebo digitální komunikace (hovorové a/nebo datové) pracujících na úzkopásmových kanálech a opatřených anténním konektorem

770 Kč

ČSN ETS 300 812 ed. 1 (875301) - leden 2000

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Bezpečnostní hlediska - Rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 241-1 V1.1.1 (875524) - leden 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 1: Zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 241-2 V1.1.1 (875524) - leden 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Prohlášení o shodě implementace (ICS) profilu - Část 2: Zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 440 V1.2.2 (875525) - leden 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Požadavky na připojení koncových zařízení pro aplikace profilu spolupráce DECT/ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 614-1 V1.1.2 (875526) - leden 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Část 1: Přehled specifikace zkoušek profilu (PTS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 614-2 V1.1.2 (875526) - leden 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Část 2: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) pro zakončení přenosné části (PT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 614-3 V1.1.2 (875526) - leden 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Spolupráce DECT/ISDN pro mezilehlou systémovou konfiguraci - Část 3: Specifikace zvláštních zkoušek profilu (PSTS) pro zakončení pevné části (FT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 439 V1.1.1 (875527) - leden 2000

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Globální systém pro mobilní komunikace (GSM) - Požadavky na připojení dvoumódových koncových zařízení DECT/GSM

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 777-2 ed. 1 (875804) - leden 2000

Koncová zařízení (TE) - Mezikoncové protokoly pro multimediální informační vyhledávací služby - Část 2: Užití digitálně uložených mediálních příkazů a řízení (DSM-CC) pro základní multimediální aplikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 358 V1.1.1 (876028) - leden 2000

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Uživatelské stanice (SUT) používající družice na geostacionární dráze pracující v kmitočtových pásmech 19,7 GHz až 20,2 GHz (ve směru kosmos-země) a 29,5 GHz až 30 GHz (ve směru země-kosmos)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 359 V1.1.1 (876029) - leden 2000

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Interaktivní pozemské stanice (SIT) používající družice na geostacionární dráze pracující v kmitočtových pásmech 11 GHz až 12 GHz (ve směru kosmos-země) a 29,5 GHz až 30 GHz (ve směru země-kosmos)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 324-3 ed. 2 (877045) - leden 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana AN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 324-4 ed. 1 (877045) - leden 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana AN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 324-5 ed. 2 (877045) - leden 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana LE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 324-6 ed. 1 (877045) - leden 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana LE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 324-7 ed. 2 (877045) - leden 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 7: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) spojové vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 324-8 ed. 1 (877045) - leden 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.1 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 8: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) spojové vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 347-3 ed. 2 (877050) - leden 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana AN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 347-4 ed. 1 (877050) - leden 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana AN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 347-5 ed. 2 (877050) - leden 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 5: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) síťové vrstvy (strana LE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 347-6 ed. 1 (877050) - leden 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové vrstvy (strana LE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 347-7 ed. 2 (877050) - leden 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 7: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) spojové vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 347-8 ed. 1 (877050) - leden 2000

Rozhraní V v digitální místní ústředně (LE) - Rozhraní V5.2 pro podporu přístupové sítě (AN) - Část 8: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) spojové vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 368 V1.2.2 (877076) - leden 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 436-3 ed. 1 (877087) - leden 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Signalizační ATM adaptační vrstva (SAAL) - Protokol orientovaný na spojování specifických služeb (SSCOP) - Část 3: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 210-4 V1.2.4 (877093) - leden 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 210-6 V1.2.4 (877093) - leden 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Bezplatné volání (FPH) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 286-4 V1.2.4 (877094) - leden 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 286-6 V1.2.4 (877094) - leden 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Meziuživatelská signalizace (UUS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 771-6 V1.1.2 (877120) - leden 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro jedno vícenásobné volání a řízení přenosu - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 174-2 V1.1.3 (877146) - leden 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace signalizace pro službu převádění rámců - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 276-1 V1.1.3 (877148) - leden 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 276-2 V1.1.3 (877148) - leden 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Vlastnosti spojení - Modifikační postupy pro parametry rychlosti udržitelné buňkou - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 145-1 V1.1.4 (877149) - leden 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 145-2 V1.1.4 (877149) - leden 2000

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Služba teleakce - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 003-1 V1.1.3 (877150) - leden 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 003-2 V1.1.3 (877150) - leden 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Modifikace maximální rychlosti buněk držitelem spojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 067-1 V1.1.3 (877151) - leden 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 067-2 V1.1.3 (877151) - leden 2000

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Charakteristiky spojení - Dohodnutí během fáze sestavení volání/spojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 371 V1.3.1 (878517) - leden 2000

Síť telekomunikačního managementu (TMN) - Informační model plesiochronní digitální hierarchie (PDH) z hlediska síťového prvku (NE)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-1-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-1: Generické postupy a činnost

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-1-2 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 1-2: Všeobecné informace týkající se proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-2-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-1: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-2-2 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-2-2 V1.1.4 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Funkce vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH) - Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-3-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-1: Funkce vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-3-2 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-3-2 V1.1.4 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu-N (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 417-4-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 4-1: Funkce vrstvy cesty synchronní digitální hierarchie (SDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-5-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 5-1: Funkce vrstvy cesty plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 417-6-1 V1.1.3 (878525) - leden 2000

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 6-1: Funkce synchronizační vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 234 V1.2.1 (879029) - leden 2000

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Protokol přenosu multimediálních objektů (MOT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 199 V1.1.1 (879034) - leden 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interakční kanál pro místní vícebodové distribuční systémy (LMDS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 797 V1.1.1 (879035) - leden 2000

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní přenosové služby (STI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 301 195 V1.1.1 (879036) - leden 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál využívající globálního systému pro mobilní komunikace (GSM)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 301 210 V1.1.1 (879037) - leden 2000

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálu a modulace pro digitální zpravodajské družicové přenosy (DSNG) a ostatní příspěvkové aplikace přes družici

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 361 V1.2.1 (879523) - leden 2000

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Nabídka volání - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 362 V1.2.1 (879524) - leden 2000

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nabídka volání - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 363 V1.2.1 (879525) - leden 2000

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Nerušit a potlačit rušení - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 364 V1.2.1 (879526) - leden 2000

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Nerušit a potlačit rušení - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 425 V1.2.1 (879527) - leden 2000

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Vynucené přepojení - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 300 426 V1.2.1 (879528) - leden 2000

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Vynucené přepojení - doplňková služba

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN 660-2 (917826) - leden 2000

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti proti opotřebení - Část 2: Metoda Frick-Taber

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.03t

255 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 10303-1 (974101) - leden 2000

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Prezentace dat o výrobku a jejich výměna - Část 1: Přehled a základní principy

230 Kč

99 Metrologie

ČSN 99 6801/změna Z1 (996801) - leden 2000

Schéma nadväznosti meradiel prietoku a pretečeného objemu plynu v rozsahu prietoku 0,001 až 10 000 m³/h

32 Kč