Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 13220 (852765) Zrušená norma

Přístroje k měření průtoku pro připojení k terminálním jednotkám potrubních rozvodů medicinálních plynů

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8527 Zdravotnické zařízení

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 13220 (852765)
Katalogové číslo 57753
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963577531
Norma byla zrušena k 1. 3. 2009
a nahrazena ČSN EN ISO 15002 (852765)

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 13220:1998. Evropská norma EN 13220:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma platí pro: a) přístroje k měření průtoku, které obsluha připojuje a odpojuje v terminálních jednotkách potrubního rozvodu medicinálního plynu za účelem měření a dodávání medicinálních plynů. Mohou být připojeny přímo nebo pomocí flexibilních připojovacích sestav, b) přístroje k měření průtoku, které obsluha připojuje a odpojuje v připojovacích místech specifických pro určitý plyn u přístrojů jako jsou redukční ventily. Tato norma platí pouze pro přístroje k měření průtoku pro následující medicinální plyny: - kyslík, - oxid dusný, - vzduch pro dýchání, - oxid uhličitý, - helium, - xenon, - zvláštní směsi výše uvedených plynů, - směs kyslík/oxid dusný (50/50% (obj.)). Norma se netýká elektrických nebo elektronických přístrojů k měření průtoku. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Terminologie, kapitolu 5 - Všeobecné požadavky, kapitolu 6 - Zkušební metody, kapitolu 7 - Značení, barevné označení, balení a kapitolu 8 - Informace poskytované výrobcem. Déle norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, normativní Přílohu D a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy (viz tabulku ZA.1) podporují splnění podstatných požadavků Směrnice 93/42/EHS. Soulad s těmito ustanoveními obsaženými v této normě je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 13220 (85 2765) byla vydána v lednu 2000.