ČSN EN 1150 (832821)

Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky

ČSN EN 1150 Ochranné oděvy - Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití - Metody zkoušení a požadavky
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1150:1999. Evropská norma EN 1150:1999 má status české technické normy. Tato norma stanoví požadavky na optické vlastnosti na výstražné oděvy s vysokou viditelností, které jsou nošeny dospělými osobami i mladistvými pro neprofesionální použití. Výstražné oděvy s vysokou viditelností pro neprofesionální použití jsou určeny pro vizuální signalizaci přítomnosti uživatele za jakýchkoliv světelných podmínek jak ve dne, tak i při osvětlení předními světly nebo hledáčky dopravního prostředku za tmy, i při městském osvětlení. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Všeobecně, kapitolu 5 - Požadavky pro podkladový materiál a materiál se sloučenými vlastnostmi, kapitolu 6 - Fotometrické a fyzikální požadavky na retroreflexní materiál a materiál se sloučenými vlastnostmi, kapitolu 7 - Zkušební metody, kapitolu 8 - Štítek se symboly ošetřování, kapitolu 9 - Značení a kapitolu 10 - Informace poskytované výrobcem. Dále norma uvádí informativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU (89/686/EHS). Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků uvedených v Příloze II, Směrnice EU 89/686/EHS. Shoda s ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA) ." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1150 (83 2821) byla vydána v lednu 2000.

Označení ČSN EN 1150 (832821)
Katalogové číslo 57663
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963576633
Dostupnost skladem (tisk na počkání)