ČSN EN 61773 (333305)

Venkovní vedení - Zkoušení základů podpěrných bodů

ČSN EN 61773 Venkovní vedení - Zkoušení základů podpěrných bodů
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61773:1996. Evropská norma EN 61773:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1773:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými modifikacemi. Tato mezinárodní norma platí pro zkoušení základů podpěrných bodů venkovních vedení. Předmětem této normy je dát k dispozici postupy, které se používají pro zkoumání nosnosti a nebo odezvu zatížení celkového základu tak jako vzájemné působení mezi základem a okolní zeminou a nebo horninou. Mechanické namáhání konstrukčních složek není předmětem této normy. Nicméně v případě kotev vetknutých do země může převládat poškození konstrukčních složek, např. spojení mezi kotevní tyčí a injektážní maltou. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah platnosti, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Třídy zkoušek, kapitolu 5 - Geotechnické údaje, kapitolu 6 - Stavba základů, kapitolu 7 - Zkušební zařízení, kapitolu 8 - Postup zkoušky, kapitolu 9 - Vyhodnocení zkoušky, kapitolu 10 - Přejímací kritéria a kapitolu 11 - Zkušební protokol. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B, C, D, E, F a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61773 (33 3305) byla vydána v lednu 2000.

Označení ČSN EN 61773 (333305)
Katalogové číslo 57950
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963579504
Dostupnost skladem (tisk na počkání)