ČSN EN ISO 11348-3 (757734) Aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi

ČSN EN ISO 11348-3 Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 3: Metoda s lyofilizovanými bakteriemi
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 465 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ISO 11348 popisuje tři metody stanovení inhibice luminiscence emitované mořskými bakteriemi Vibrio fischeri (NRRL B-11177). Tato část ISO 11348 určuje metodu používající lyofilizované bakterie.
Tato metoda je použitelná pro:
- odpadní vody;
- vodné výluhy a průsakové vody;
- sladké vody (povrchové a podzemní vody);
- slané a brakické vody;
- eluáty sedimentů (ze sladkých, brakických a slaných vod);
- pórovou vodu;
- jednotlivé látky, zředěné ve vodě..

Označení ČSN EN ISO 11348-3 (757734)
Katalogové číslo 83314
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2009
Datum účinnosti 1. 6. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963833149
Změny a opravy A1 6.19t
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 11348-3 (757734) z ledna 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 11348-1 (757734)
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 1: Metoda s čerstvě připravenými bakteriemi

ČSN EN ISO 11348-2 (757734)
Jakost vod - Stanovení inhibičního účinku vzorků vod na světelnou emisi Vibrio fischeri (Zkouška na luminiscenčních bakteriích) - Část 2: Metoda se sušenými bakteriemi