Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 12021 (832282) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Tlakový vzduch pro dýchací přístroje

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8322 Ochranné prostředky dýchacích orgánů

ICS: 13.340.30 Ochranné prostředky dýchacích orgánů

Označení ČSN EN 12021 (832282)
Katalogové číslo 57482
Cena 190 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963574820
Norma byla zrušena k 1. 12. 2014
a nahrazena ČSN EN 12021 (832282)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12021:1998. Evropská norma EN 12021:1998 má status české technické normy. Norma stanoví požadavky na kvalitu tlakového vzduchu, používaného pro tyto typy prostředků: a) ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s tlakovým vzduchem s otevřeným dýchacím okruhem a potápěčské dýchací přístroje s tlakovým vzduchem a otevřeným dýchacím okruhem, b) ochranné prostředky dýchacích orgánů - Hadicové dýchací přístroje s tlakovým vzduchem a hadicové dýchací přístroje s tlakovým vzduchem pro použití pod vodou, c) únikové ochranné prostředky dýchacích orgánů - Autonomní dýchací přístroje s tlakovým vzduchem s otevřeným dýchacím okruhem včetně obličejových masek nebo ústenek nebo kukel. Norma platí též pro syntetický vzduch. Je nutno brát ohled, že vzduch je dýchán jak při normálním okolním tlaku, tak i při zvýšeném okolním tlaku. Maximální přípustné koncentrace znečištění tlakového vzduchu jsou dány jako hodnoty vztahující se na normální atmosférický tlak. Norma obsahuje následující kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Značení, kapitolu 5 - Všeobecně, kapitolu 6 - Požadavky a kapitolu 7 - Odběr vzorků a zkoušení. Dále norma uvádí informativní Přílohy A a ZA. Příloha A obsahuje typické složení přírodního vzduchu podle ISO 2533. Za pozornost stojí dále příloha ZA, kde je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 89/686/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy podporují splnění podstatných požadavků uvedených v Příloze II, Směrnice EU 89/686/EHS. Shoda s ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 12021 (83 2282) byla vydána v lednu 2000.