Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1093-1 (833240) Zrušená norma

Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 1: Volba zkušebních metod

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8332 Bezpečnostní hlediska u strojů

ICS: 13.340.40 Ochranné rukavice

Označení ČSN EN 1093-1 (833240)
Katalogové číslo 57666
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 1. 2000
Datum účinnosti 1. 2. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963576664
Norma byla zrušena k 1. 6. 2009
a nahrazena ČSN EN 1093-1 (833240)

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí evropské normy EN 1093-1:1998. Evropská norma EN 1093-1:1998 má status české technické normy. Tato evropská norma: - specifikuje parametry, které mohou být použity pro zhodnocení emise polutantů od strojů nebo výkonnosti systémů pro snížení znečištění vzduchu, které jsou integrální součástí strojů, - uvádí návod pro volbu vhodných zkušebních metod, které odpovídají různým oblastem použití a druhům strojů, včetně účinků opatření ke snížení ohrožení polutanty. Zkušební metody jsou uvedeny v dalších částech této normy. Jiné zkušební metody pro parametry mohou být začleněny v dalších etapách. Norma neplatí pro určité druhy motorových vozidel se spalovacím motorem, které jsou předmětem směrnice pro strojní zařízení. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 0 - Úvod, kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice stanovených parametrů, kapitolu 4 - Druhy zkušebních metod, kapitolu 5 - Podklady pro volbu zkušebních metod a kapitolu 6 - Statistické zhodnocení. Norma dále uvádí informativní Přílohy A a ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/ EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU: Směrnice Rady ze 14. června 1989 o sbližování zákonů členských států, týkající se strojních zařízení 89/392/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Ustanovení této normy podporují splnění požadavků výše uvedené směrnice. Následující tabulka uvádí vztah mezi příslušnými požadavky směrnice a ustanoveními této evropské normy". Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1093-1 (83 3240) byla vydána v lednu 2000.

Další příbuzné normy

ČSN EN 1093-11 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 11: Index dekontaminace

ČSN EN 1093-2 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 2: Metoda značených atomů pro měření míry emise určitého polutantu

ČSN EN 1093-3 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 3: Metoda měření míry emise určitého polutantu na zkušební stolici

ČSN EN 1093-4 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 4: Účinnost zachycení odsávacím zařízením - Metoda značených atomů

ČSN EN 1093-6 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 6: Hmotnostní účinnost odlučování, difuzní výtok

ČSN EN 1093-7 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 7: Hmotnostní účinnost odlučování, definovaný výtok

ČSN EN 1093-8 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 8: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření na zkušební stolici

ČSN EN 1093-9 +A1 (833240)
Bezpečnost strojních zařízení - Hodnocení emise nebezpečných látek šířených vzduchem - Část 9: Parametr koncentrace polutantu, metoda měření v místnosti