ČSN (normy i změny) z prosince 1999

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 4 (010196) - prosinec 1999

Informace a dokumentace - Pravidla zkracování slov z názvů a názvů dokumentů

230 Kč

ČSN IEC 61163-2 (010648) - prosinec 1999

Třídění namáháním pro zlepšení bezporuchovosti - Část 2: Elektronické součástky

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

350 Kč

ČSN ISO 31-11/Oprava 1 (011300) - prosinec 1999

Veličiny a jednotky - Část 11: Matematické znaky a značky používané ve fyzikálních vědách a v technice

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 389-7/Oprava 1 (011630) - prosinec 1999

Akustika - Referenční nula pro kalibraci audiometrických přístrojů - Část 7: Referenční práh akustického tlaku v podmínkách volného a difuzního pole

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 14922-1 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 1: Směrnice pro jejich volbu a použití

190 Kč

ČSN EN ISO 14922-2 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 2: Komplexní požadavky na jakost

230 Kč

ČSN EN ISO 14922-3 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 3: Standardní požadavky na jakost

230 Kč

ČSN EN ISO 14922-4 (038711) - prosinec 1999

Žárové stříkání - Požadavky na jakost při žárovém stříkání konstrukcí - Část 4: Základní požadavky na jakost

190 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN 13 0021-4-2/Oprava 1 (130021) - prosinec 1999

Potrubí - Technická pravidla - Část 4-2: Výpočet pevnosti - Potrubní součásti zatížené přetlakem

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 13 0021-4-3/Oprava 1 (130021) - prosinec 1999

Potrubí - Technická pravidla - Část 4-3: Výpočet pevnosti - Přírubové spoje

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60534-3-3 (134510) - prosinec 1999

Regulační armatury pro průmyslové procesy - Část 3-3: Rozměry - Stavební délky dvojcestných regulačních kulových ventilů přímých s konci pro přivaření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

14 Chladicí technika

ČSN EN 12263 (142010) - prosinec 1999

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla - Bezpečnostní spínací zařízení k omezování tlaku - Požadavky a zkoušky

230 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 60917-1 (188002) - prosinec 1999

Modulový řád pro vývoj stavebnicových konstrukcí elektronických zařízení - Část 1: Kmenová norma

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 4.01t, Z1 5.20t

Norma bude zrušena k 18. říjnu 2022 (zobrazit náhrady).

497 Kč

22 Nástroje

ČSN ISO 11415 (226201) - prosinec 1999

Tvářecí nástroje - Vodicí stojánky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN ISO 9152 (313113) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Šrouby ze slitiny titanu, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa - Technické dodací specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 3191 (313563) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, jednostranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C a 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 3223 (313567) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C a 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 3225 (313568) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, dvoustranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C a 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 3221 (313572) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C a 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 9156 (313574) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, úhel 90°, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 3222 (313579) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, pevné, uzavřený úhel, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí ) / 315 °C a 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 7332 (313580) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, dvoustranné, redukovaná řada, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí ) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 3224 (313591) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, jednostranné, s válcovým zahloubením, s MJ závitem - Třídy: 1100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C, 1100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C a 1100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 8399-1 (314550) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Příslušenství motorů a montážní příruby - Metrická řada - Část 1: Konstrukční kriteria

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 13411 (314937) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Jehlová ložiska, válečková ložiska a vodicí kladky pro draky letadel - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN ISO 14190 (314938) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Valivá ložiska pro draky letadel - Kuličková a soudečková ložiska - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN ISO 14191 (314939) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Soudečková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, průměrová řada 3 a 4 - Metrické řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 14192 (314940) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Soudečková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, krytá, střední výkon - Metrické řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 14193 (314941) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Soudečková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, širší vnitřní kroužek, těsněná, střední výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14194 (314942) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Soudečková ložiska pro draky letadel dvouřadá, naklápěcí, širší vnitřní kroužek, těsněná, těžký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14195 (314943) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Soudečková ložiska pro draky letadel dvouřadá, naklápěcí, těsněná, vřetenové provedení, lehký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14196 (314944) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Soudečková ložiska pro draky letadel dvouřadá, naklápěcí, těsněná, kulová oběžná dráha vnitřního kroužku, těžký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14197 (314945) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Soudečková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, těsněná, střední výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14201 (314946) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel dvouřadá, naklápěcí, průměrová řada 2 - Metrické řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14202 (314947) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, průměrová řada 0 a 2 - Metrické řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14203 (314948) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, průměrová řada 8 a 9 - Metrické řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14204 (314949) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel dvouřadá, tuhá, průměrová řada 0 - Metrické řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 14206 (314950) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, těsněná, lehký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14207 (314951) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, přesná, těsněná, lehký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14208 (314952) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, těsněná, střední výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14209 (314953) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, přesná, těsněná, střední výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14210 (314954) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, těsněná, vřetenové provedení, lehký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14211 (314955) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, přesná, těsněná, vřetenové provedení, lehký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14212 (314956) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, těsněná, vřetenové provedení, zvláště lehký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14213 (314957) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, tuhá, přesná, těsněná, vřetenové provedení, zvláště lehký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14214 (314958) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel dvouřadá, tuhá, těsněná, těžký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14215 (314959) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel dvouřadá, tuhá, přesná, těsněná, těžký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14216 (314960) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel dvouřadá, naklápěcí, těsněná, těžký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14217 (314961) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel dvouřadá, naklápěcí, přesná, těsněná, těžký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14218 (314962) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, těsněná, těžký výkon - Palcová řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14219 (314963) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, přesná, těsněná, těžký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14220 (314964) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, těsněná, lehký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 14221 (314965) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Kuličková ložiska pro draky letadel jednořadá, naklápěcí, přesná, těsněná, lehký výkon - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 13412 (314980) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Jehlové ložisko-kladka jednořadé, bez čepu, těsněné, pro draky letadel - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 13413 (314981) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Jehlové ložisko-kladka dvouřadé, bez čepu, těsněné, pro draky letadel - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 13414 (314982) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Jehlová ložiska pro draky letadel jednořadá, krytá - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 13415 (314983) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Jehlové ložisko-kladka jednořadé, s čepem, těsněné, pro draky letadel - Palcové řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ISO 13416 (314984) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Jehlové ložisko-kladka jednořadé, bez čepu, těsněné, pro draky letadel - Metrické řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN ISO 13417 (314985) - prosinec 1999

Letectví a kosmonautika - Jehlové ložisko-kladka jednořadé, s čepem, těsněné, pro draky letadel - Metrické řady

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 50102/změna A1 (330335) - prosinec 1999

Stupně ochrany poskytované kryty elektrických zařízení proti vnějším mechanickým nárazům (IK kód)

125 Kč

ČSN EN 50130-4/změna A1 (334590) - prosinec 1999

Poplachové systémy - Část 4: Elektromagnetická kompatibilita - Norma skupiny výrobků: Požadavky na odolnost komponentů požárních systémů, zabezpečovacích systémů a systémů přivolání pomoci

Změna byla zrušena k 13. červnu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 60060-2/změna A11 (345640) - prosinec 1999

Technika zkoušek vysokým napětím - Část 2: Měřicí systémy

Změna byla zrušena k 1. lednu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60068-3-3 (345791) - prosinec 1999

Zkoušení vlivů prostředí - Část 3: Návod - Seismické zkušební metody pro zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.20t

Norma bude zrušena k 27. září 2022 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 50180/Oprava 1 (348153) - prosinec 1999

Průchodky nad 1 kV do 36 kV a od 250 A do 3,15 kA pro transformátory plněné kapalinou

Změna byla zrušena k 1. září 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN 35 0000-8/změna Z1 (350000) - prosinec 1999

Točivé elektrické stroje. Část 8: Označování svorek a smysl točení točivých strojů

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50195 (351140) - prosinec 1999

Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných PCB v praxi

230 Kč

ČSN EN 60146-1-1/Oprava 1 (351530) - prosinec 1999

Polovodičové měniče - Všeobecné požadavky a měniče se síťovou komutací - Část 1-1: Stanovení základních požadavků

Změna byla zrušena k 1. červenci 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60439-5/změna A1 (357107) - prosinec 1999

Rozváděče nn - Část 5: Zvláštní požadavky na rozváděče určené pro venkovní instalaci na veřejných místech - Kabelové rozvodné skříně (CDC) pro rozvod energie v sítích

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61300-3-6/změna A2 (359252) - prosinec 1999

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-6: Zkoušení a měření - Útlum odrazu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61229/změna A1 (359720) - prosinec 1999

Pevné ochranné kryty pro práce pod napětím v zařízeních střídavého proudu

125 Kč

ČSN EN 61243-2 (359724) - prosinec 1999

Práce pod napětím - Zkoušečky napětí - Část 2: Odporového typu pro použití při střídavém napětí od 1 kV do 36 kV

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 2.01t, A2 3.03t, Oprava 1 9.07t, Oprava 2 9.07t

670 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60399/změna A2 (360384) - prosinec 1999

Oblý závit na objímky E14 a E27 s kroužkem pro připevnění stínidla

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61048/změna Z1 (360525) - prosinec 1999

Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-2-11 (361008) - prosinec 1999

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2-11: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro přípravu potravin

230 Kč

ČSN EN 60335-2-13/změna Z1 (361040) - prosinec 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Část 2: Zvláštní požadavky na ponorné smažiče, smažicí pánve a podobné spotřebiče

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-14/změna A11 (361040) - prosinec 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-14/změna Z1 (361040) - prosinec 1999

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na kuchyňské strojky

Změna byla zrušena k 1. květnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 993 (364351) - prosinec 1999

Elektrolyt pro uzavřené větrané niklkadmiové články

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.03t

222 Kč

ČSN EN 60285 +A1/změna A2 (364370) - prosinec 1999

Alkalické akumulátorové články a baterie - Niklkadmiové válcové neprodyšně uzavřené akumulátorové články

Změna byla zrušena k 1. červnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60107-2 (367006) - prosinec 1999

Doporučené metody měření televizních přijímačů - Část 2: Zvukové kanály - Všeobecné metody a metody pro monofonní kanály

340 Kč

ČSN EN 50157-2-1 (367518) - prosinec 1999 aktuální vydání

Požadavky na propojení domácích a podobných elektronických zařízení: AV spoj - Část 2-1: Kvalitativní přizpůsobení signálu a automatický výběr zdrojového zařízení

340 Kč

ČSN ISO/IEC 14598-5 (369028) - prosinec 1999

Informační technologie - Hodnocení softwarového produktu - Část 5: Postup pro hodnotitele

350 Kč

ČSN EN 50091-1-2/Oprava 1 (369065) - prosinec 1999

Zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) - Část 1-2: Všeobecné a bezpečnostní požadavky pro UPS používané v prostorách s omezeným přístupem

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 14772-1 (369153) - prosinec 1999

Informační technologie - Počítačová grafika a zpracování obrazu - Jazyk pro popis virtuální reality - Část 1: Funkční specifikace a kódování UTF-8

1 390 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-14 (369642) - prosinec 1999

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Časové návaznosti a nelineární struktury

570 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-2/Oprava 1 (369642) - prosinec 1999

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Struktury dokumentů

20 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-2/Oprava 2 (369642) - prosinec 1999

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Struktury dokumentů

20 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-4/Oprava 1 (369642) - prosinec 1999

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Profil dokumentu

20 Kč

ČSN ISO/IEC 8613-4/Oprava 2 (369642) - prosinec 1999

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Profil dokumentu

20 Kč

ČSN ISO/IEC 10021-5/změna Amd.1 (369651) - prosinec 1999

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS): Paměť zpráv: Definice abstraktní služby

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 10021-9/změna Amd.1 (369651) - prosinec 1999

Informační technologie - Systémy zprostředkování zpráv (MHS) - Část 9: Systém sdělování zpráv elektronickou výměnou dat

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO/IEC 9541-1/změna Amd.2 (369693) - prosinec 1999

Informační technika. Výměna informací o fontech. Část 1: Architektura

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

42 Hutnictví

ČSN EN 1592-1 (421427) - prosinec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Vysokofrekvenčně svařované trubky - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 586-1 (421443) - prosinec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Výkovky - Část 1: Technické dodací předpisy

190 Kč

ČSN EN 1592-3 (427730) - prosinec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Vysokofrekvenčně svařované trubky - Část 3: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro kruhové trubky

190 Kč

ČSN EN 1592-4 (427731) - prosinec 1999

Hliník a slitiny hliníku - Vysokofrekvenčně svařované trubky - Část 4: Mezní úchylky rozměrů a tvaru pro čtvercové, obdélníkové a tvarové trubky

190 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 12014-5/Oprava 1 (560021) - prosinec 1999

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 5: Enzymatické stanovení obsahu dusičnanů v kojenecké a dětské výživě se zeleninou

20 Kč

ČSN EN ISO 6888-1 (560089) - prosinec 1999

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 1: Technika s použitím agarové půdy podle Baird-Parkera

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 3.04t, A2 4.19t

480 Kč

ČSN EN ISO 6888-2 (560089) - prosinec 1999

Mikrobiologie potravin a krmiv - Horizontální metoda stanovení počtu koagulázopozitivních stafylokoků (Staphylococcus aureus a další druhy) - Část 2: Technika s použitím agarové půdy s králičí plasmou a fibrinogenem

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 3.04t

315 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 11667 (642015) - prosinec 1999

Plasty vyztužené vlákny - Lisovací hmoty a prepregy - Stanovení obsahu pryskyřice, vyztužujících vláken a minerálního plniva - Rozpouštěcí metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 1060-1 (643250) - prosinec 1999

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 1: Systém označování a základy pro specifikaci

190 Kč

ČSN EN ISO 1060-2 (643250) - prosinec 1999

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Část 2: Příprava zkušebních vzorků a stanovení vlastností

190 Kč

ČSN EN 12971-1 (647621) - prosinec 1999

Výztuže - Specifikace pro textilní skelné sekané pramence - Část 1: Značení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 13003-1 (647631) - prosinec 1999

Para-aramidové nitě z nekonečných vláken - Část 1: Značení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 3675 (656011) - prosinec 1999 aktuální vydání

Ropa a kapalné ropné výrobky - Laboratorní stanovení hustoty - Stanovení hustoměrem

230 Kč

ČSN EN ISO 2160 (656075) - prosinec 1999 aktuální vydání

Ropné výrobky - Korozivní působení na měď - Zkouška na měděné destičce

230 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN ISO 9241-17/Oprava 1 (833582) - prosinec 1999

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály - Část 17: Vedení dialogu pomocí obrazovkových formulářů

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 8871/změna A1 (855225) - prosinec 1999

Díly z elastomerů pro vodné přípravky pro parenterální použití

Změna byla zrušena k 1. květnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

87 Telekomunikace

ČSN EN 300 127 V1.2.1 (872003) - prosinec 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Zkoušky fyzicky velkých telekomunikačních systémů na vyzařování

230 Kč

ČSN ETS 300 563 ed. 2 (872571) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 4.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 590 ed. 6 (872585) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (MSC-BSS) - Specifikace vrstvy 3 (GSM 08.08 verze 4.12.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 540 ed. 4 (872609) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) systému GSM (GSM 03.50 verze 4.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 608 ed. 8 (872614) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 4.20.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 557 ed. 11 (872628) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 4.22.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 607-1 V5.5.1 (872648) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 607-1 ed. 9 (872648) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.22.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 607-3 ed. 8 (872648) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.22.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 642 ed. 3 (872658) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Soubor AT instrukcí pro pohyblivé zařízení GSM (ME) (GSM 07.07 verze 4.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 609-2 ed. 3 (872659) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 2: Signalizační hlediska (GSM 11.23 verze 4.9.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 609-4 ed. 3 (872659) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2 a Fáze 2+) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 4: Opakovače (GSM 11.26 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 609-1 ed. 5 (872659) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 1: Rádiová hlediska (GSM 11.21 verze 4.10.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 901 ed. 4 (872670) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40 verze 5.7.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 903 ed. 2 (872672) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hlediska plánování přenosů hovorové služby veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 03.50 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 927 ed. 2 (872683) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Očíslování, adresování a identifikace (GSM 03.03 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 938 ed. 3 (872687) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 908 ed. 4 (872693) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 5.6.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 909 ed. 3 (872694) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 910 ed. 5 (872695) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.8.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 913 ed. 6 (872696) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně k funkcím přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01 verze 5.8.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 916 ed. 5 (872699) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.6.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 940 ed. 3 (872701) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rádiového rozhraní vrstvy 3 (GSM 04.08 verze 5.9.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 911 ed. 5 (872709) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 5.7.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 934 ed. 4 (872719) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - stupeň 2 (GSM 03.69 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 945 ed. 6 (872722) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 946 ed. 5 (872723) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 950 ed. 3 (872725) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3 - Formáty a kódování (GSM 04.80 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 976 ed. 6 (872742) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.7.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 977 ed. 4 (872743) - prosinec 1999

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 5.9.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 300 279 V1.2.1 (875039) - prosinec 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) soukromých pozemních pohyblivých rádiových (PMR) a přidružených zařízení (hovorových a/nebo nehovorových)

440 Kč

ČSN EN 300 761 V1.1.1 (875077) - prosinec 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Automatická identifikace vozidel (AVI) na železnici

550 Kč

ČSN EN 300 830 V1.1.1 (875083) - prosinec 1999

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých pozemských stanic určených jen pro příjem (ROMES) pracujících v pásmu 1,5 GHz a zajišťujících datové spojení

340 Kč

ČSN ETS 300 786 ed. 1 (878557) - prosinec 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Digitální radioreléové systémy sub-STM-1 pracující v kmitočtových pásmech 13 GHz, 15 GHz a 18 GHz s kanálovým rozestupem okolo 14 MHz při souhlasné polarizaci

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč