Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN EN 300 830 V1.1.1 Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých pozemských stanic určených jen pro příjem (ROMES) pracujících v pásmu 1,5 GHz a zajišťujících datové spojení
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)

ČSN EN 300 830 V1.1.1 (875083)

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) pohyblivých pozemských stanic určených jen pro příjem (ROMES) pracujících v pásmu 1,5 GHz a zajišťujících datové spojení

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 8750 Rádiové zařízení a systémy. EMC a radiové spektrum

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Anotace obsahu normy

Tato EN poskytuje specifikace elektromagnetické kompatibility (EMC) pro normalizaci pohyblivých pozemských stanic určených jen pro příjem (ROMES). Specifikace vztahující se k emisím z anténního vstupu/výstupu a emisím krytem stanic ROMES (obrázek 1) nejsou obsaženy v této EN. Specifikace pro emise z anténního vstupu/výstupu a emise krytem těchto stanic jsou obsaženy v ETS 300 487 [15]. Tato EN se vztahuje na stanice ROMES, které pracují v pásmech pozemních pohyblivých družicových služeb (LMSS) vyhražených pro vysílání z kosmického prostoru na zem, 1 525 MHz až 1 544 MHz a 1 555 MHz až 1 559 MHz, přidělených Radiokomunikačním řádem [1]. Stanice ROMES pracují jako část družicového systému zajišťujícího jednocestnou datovou komunikaci.
Stanice ROMES mohou mít několik konfigurací, zahrnujících:
- přenosná zařízení;
- pevná zařízení;
- množství modulů, zahrnujících zobrazovací/řídicí rozhraní s uživatelem.
Tato EN stanoví použitelné zkoušky EMC, jejich měřicí metody, meze a minimální kritéria funkční způsobilosti pro stanice ROMES. Kritéria funkční způsobilosti použitá v této EN vyžadují, aby družicový komunikační systém, jehož částí jsou i stanice ROMES, zajišťoval spolehlivé doručení dat nebo vzkazů. Klasifikace prostředí, použitá v této normě, se odvolává na klasifikaci prostředí, použitou v kmenových normách EN 50081-1 [2] a EN 50082-1 [3], s výjimkou vozidlové třídy prostředí, která se odvolává na normu ISO 7637-1 [11] a ISO 7637-2 [12]. Požadavky EMC byly vybrány tak, aby byla zajištěna dostatečná úroveň kompatibility pro přístroje v prostředích obytných, obchodních a lehkého průmyslu. Úrovně však nepokrývají mezní případy, které mohou nastat kdekoliv, ale s malou pravděpodobností výskytu.
Tato EN nemusí pokrýt případy, kde je trvale přítomen potenciální zdroj rušení, produkující jednotlivé opakované přechodové jevy nebo spojité jevy, např. radar nebo vysílací stanoviště v blízkém okolí. V takovém případě může být nutné použít speciální ochrany aplikované buď na zdroj rušení, nebo rušenou část, nebo obojí. Dodržení požadavků této EN rádiovým zařízením nemusí znamenat dodržení libovolných požadavků souvisejících se správou spektra.
Dodržení této EN nemusí znamenat dodržení libovolných bezpečnostních požadavků. Posuzovatel zařízení je však zodpovědný za zaznamenání do zkušebního protokolu jakéhokoliv náznaku, že se přístroj stává nebezpečným nebo nedostatečně zabezpečeným v důsledku provedení zkoušek podle této EN. Navíc k technickým specifikacím této EN mohou být v úředním časopisu Evropského společenství publikovány odkazy na jiné harmonizované normy EMC, které platí pro výrobky pokryté touto EN, v rámci jejich vlastní působnosti. Podkladem pro tuto EN jsou úvahy a návody uvedené v ETR 238 [16].

Označení ČSN EN 300 830 V1.1.1 (875083)
Katalogové číslo 57446
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1999
Datum účinnosti 1. 1. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963574462
Dostupnost skladem (tisk na počkání)