Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 50195 (351140)

Předpis pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných PCB v praxi

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 3511 Výkonové (silové) transformátory

ICS: 29.180 Transformátory. Tlumivky

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 50195:1996. Evropská norma EN 50195:1996 má status české technické normy. Polychlorované bifenyly (PCB) jsou syntetické kapaliny používané ve světě od třicátých let tohoto století. Jsou používány v elektrotechnickém průmyslu někdy v kombinaci s chlorobenzeny jako izolační a chladicí kapaliny ve výkonových transformátorech a kondenzátorech, kde má nízká hořlavost prvořadý význam. Druhový termín "askarely" je používán pro kapaliny a v dokumentech pro izolační kapaliny, které mají jako hlavní složku PCB. Tento praktický předpis uvádí návod pro bezpečné užití plně zapouzdřených elektrických zařízení plněných PCB. Jestliže existují národní a místní úřední předpisy, je jim dávána přednost před touto normou. Tento praktický předpis se použije pro plně zapouzdřená elektrická zařízení, která jsou konstruována jako plněná askarely: to je elektrické zařízení plněné askarelem. Tento předpis se použije pro elektrické zařízení, které obsahuje více než pět litrů askarelů. Předpis uvádí návod na opatření dodržovaná za účelem zamezení znečištění životního prostředí správnou instalací, údržbou, provozem, skladováním a přepravou elektrického zařízení plněného askaralem. Tento předpis též uvádí návod na bezpečnostní opatření přijatá tehdy, když se manipuluje a askarely, při odvozu odpadů kontaminovaných askarelem a na plnění transformátorů náhradní přijatelnou kapalinou. Jak je patrno z dále uvedeného přehledu kapitol, obsahuje norma velmi podrobné požadavky jak na ochranu životního prostředí, tak na ochranu osob které přicházejí, nebo jen mohou přicházet do styku s PCB. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy a rozsah platnosti, kapitolu 2 - Definice, kapitolu 3 - Značení askarelů, kapitolu 4 - Návrh a konstrukce stanoviště, kapitolu 5 - Označení, kapitolu 6 - Znečištění životního prostředí, kapitolu 7 - Osobní ochranné prostředky, kapitolu 8 - Provoz a údržba, kapitolu 9 - Nehody, kapitolu 10 - Požár, kapitolu 11 - První pomoc a hygiena, kapitolu 12 - Výměna náplně nádob transformátorů s askarely, kapitolu 13 - Postupy likvidace, kapitolu 14 - Přeprava a kapitolu 15 - Záznamy. Dále norma uvádí informativní Přílohy A, B a normativní Přílohu C. ČSN EN 50195 (35 1140) byla vydána v prosinci 1999.

Označení ČSN EN 50195 (351140)
Katalogové číslo 57433
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1999
Datum účinnosti 1. 1. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963574332
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy