ČSN EN 60695-9-1 (345615) Zrušená norma

Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Všeobecný návod

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60695-9-1:1999. Evropská norma EN 60695-9-1:1999 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 60695-9-1:1998 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. IEC 695 (resp. EN 60695) se skládá z těchto částí vydaných pod společným názvem Zkoušení požárního nebezpečí: 695-1 Část 1: Návod k přípravě požadavků a zkušebních specifikací pro posouzení požárního nebezpečí elektrotechnických výrobků. 695-1-1:1982 Všeobecný návod (nahrazena IEC 695-1-1:1995). 695-1-2:1982 Návod pro elektrotechnické součástky. 695-1-3:1986 Návod pro použití postupů předběžného výběru. 695-2 Část 2: Zkušební metody. 695-2-1:1980 Zkouška žhavou smyčkou a návod (nahrazena IEC 695-2-1:1991, a ta dále nahrazena IEC 695-2-1/list 0:1994: Metody zkoušení žhavou smyčkou všeobecně, 695-2-1/list 1:1994: Zkouška konečných výrobků žhavou smyčkou a návod, 695-2-1/list 2:1994: Zkouška hořlavosti materiálů žhavou smyčkou, 695-2-1/list 3:1994: Zkouška zápalnosti materiálů žhavou smyčkou). 695-2-2:1991 Zkouška plamenem jehlového hořáku. 695-2-3:1984 Zkouška nedokonalým spojem s pomocí topných těles. 695-2-4/0:1991 Část 2: Zkušební metody - Oddíl 4/list 0: Zkoušky difúzním a předsměšovaným plamenem. 695-2-4/1:1991 Část 2: Zkušební metody - Oddíl 4/list 1: Zkouška předsměšovaným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW a návod. 695-3 Část 3: Příklady postupů posouzení požárního nebezpečí a interpretace výsledků. 695-3-1: 1982 Charakteristiky hoření a přehled zkušebních metod pro jejich stanovení. 695-4:1989 Část 4: Terminologie požárních zkoušek. A konečně (podle neúplného seznamu) 695-5:1989 Část 5: Posouzení možného korozního poškození zplodinami hoření. Oddíl 1: Všeobecný návod. 695-7:1989 Část 7: Návod k minimalizaci toxických nebezpečí způsobených ohněm postihujícím elektrotechnické výrobky. Oddíl 1: Všeobecně. Dále pak již EN 60695-9-1 Zkoušení požárního nebezpečí. Část 9-1: Šíření plamene po povrchu. Všeobecný návod. EN 60695-11-10 Zkoušení požárního nebezpečí. Část 11-10: Zkoušky plamenem. Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku. EN 60695-11-20 Zkoušení požárního nebezpečí. Část 11-20: Zkoušky plamenem. Zkouška plamenem o výkonu 500 W. Tento první oddíl deváté části IEC 60695 (v ČR ČSN EN 60695-9-1) poskytuje návod k hodnocení šíření plamene po povrchu elektrotechnických výrobků a materiálů, z nichž jsou tyto výrobky zhotoveny. Postup při provádění normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Úvahy o výběru zkušebních metod, kapitolu 5 - Použití a interpretace výsledků a kapitolu 6 - Význam šíření plamene po povrchu. Dále norma uvádí normativní Přílohu ZA. ČSN EN 60695-9-1 (34 5615) byla vydána v prosinci 1999.

Označení ČSN EN 60695-9-1 (345615)
Katalogové číslo 57396
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 12. 1999
Datum účinnosti 1. 1. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963573960
Změny a opravy Z1 7.06t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2008
a nahrazena ČSN EN 60695-9-1 ed. 2 (345615)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60695-1-10 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-10: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Obecné směrnice

ČSN EN 60695-1-11 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-11: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Posouzení požárního nebezpečí

ČSN EN 60695-1-20 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-20: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Obecný návod

ČSN EN 60695-1-21 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-21: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Zapalitelnost - Přehled a významnost zkušebních metod

ČSN EN 60695-1-30 ed. 3 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-30: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Postup předběžného výběru - Obecné směrnice

ČSN EN 60695-1-40 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-40: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Izolační kapaliny

ČSN EN 60695-10-2 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-2: Nadměrné teplo - Zkouška kuličkou

ČSN EN 60695-10-3 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 10-3: Nadměrné teplo - Zkouška deformace způsobené odstraněním napětí vzniklého při odlévání

ČSN EN 60695-11-10 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-10: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W při vodorovné a při svislé poloze vzorku

ČSN EN 60695-11-2 ed. 3 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-2: Zkoušky plamenem - Zkouška směsným plamenem o jmenovitém výkonu 1 kW - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

ČSN EN 60695-11-20 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-20: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W

ČSN EN 60695-11-3 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-3: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 500 W - Zařízení a metody ověřovacích zkoušek

ČSN EN 60695-11-4 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-4: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem o výkonu 50 W - Zařízení a metoda ověřovacích zkoušek

ČSN EN 60695-11-5 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 11-5: Zkoušky plamenem - Zkouška plamenem jehlového hořáku - Zařízení, uspořádání ověřovacích zkoušek a návod

ČSN EN 60695-2-10 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-10: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup

ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)

ČSN EN 60695-2-12 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-12: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška indexu hořlavosti materiálů žhavou smyčkou (GWFI)

ČSN EN 60695-2-13 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-13: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška teploty zapálení materiálů žhavou smyčkou (GWIT)

ČSN EN 60695-4 ed. 3 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 4: Terminologie požárních zkoušek elektrotechnických výrobků

ČSN EN 60695-5-1 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 5-1: Poškození korozí vyvolanou zplodinami hoření - Všeobecný návod

ČSN EN 60695-6-1 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-1: Ztemnění kouřem - Všeobecný návod

ČSN EN 60695-6-2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod

ČSN EN 60695-7-1 ed. 3 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-1: Toxicita zplodin hoření - Všeobecný návod

ČSN EN 60695-7-2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-2: Toxicita zplodin hoření - Přehled a významnost zkušebních metod

ČSN EN 60695-7-3 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 7-3: Toxicita zplodin hoření - Použití a interpretace výsledků zkoušek

ČSN EN 60695-8-1 ed. 3 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-1: Uvolňované teplo - Obecný návod

ČSN EN 60695-8-2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 8-2: Uvolňované teplo - Přehled a významnost zkušebních metod

ČSN EN 60695-9-1 ed. 3 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-1: Šíření plamene po povrchu - Obecný návod

ČSN EN 60695-9-2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 9-2: Šíření plamene po povrchu - Přehled a významnost zkušebních metod

ČSN EN IEC 60695-1-12 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 1-12: Návod k posuzování požárního nebezpečí u elektrotechnických výrobků - Požární bezpečnost

ČSN EN IEC 60695-6-2 ed. 2 (345615)
Zkoušení požárního nebezpečí - Část 6-2: Ztemnění kouřem - Přehled a významnost zkušebních metod