Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 738-3 (852750) Zrušená norma

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily tvořící nedílný celek s ventily lahví na plyny

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8527 Zdravotnické zařízení

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 738-3 (852750)
Katalogové číslo 57580
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 1999
Datum účinnosti 1. 1. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963575803
Změny a opravy A1 2.03t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2006
a nahrazena ČSN EN ISO 10524-3 (852750)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 738-3:1998. Evropská norma EN 738-3:1998 má status české technické normy. Norma (ČSN) EN 738 se skládá s následujících částí: Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji k měření průtoku, Část 2: Hlavní redukční ventily a podružné redukční ventily, Část 3: Redukční ventily tvořící nedílný celek s ventily láhví na plyny a Část 4: Nízkotlaké redukční ventily určené k zabudování do zdravotnických přístrojů. Tato třetí část normy (ČSN ) EN 738 platí pro redukční ventily, které jsou vcelku s ventily pro lahve, určené pro podávání medicinálních plynů při léčení, ošetřování, diagnostické vyhodnocování a péči o pacienty. Jsou určeny pro použití s následujícími medicinálními plyny: - kyslík , - oxid dusný, - vzduch pro dýchání, - helium, oxid uhličitý, - xenon, - určité směsi výše uvedených plynů, - vzduch pro pohon chirurgických nástrojů, - dusík pro pohon chirurgických nástrojů. Redukční ventily jsou určeny pro připojení k vysokotlakým lahvím na plyny s plnicím přetlakem až do 20 000 kPa, a mohou být vybaveny přístroji pro řízení a měření průtoku medicinálního plynu dodávaného pacientovi. Dále norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Značky a terminologie, kapitolu 5 - Všeobecné požadavky, kapitolu 6 - Zkušební metody, kapitolu 7 - Značení, barevné označení a balení, kapitolu 8 - Informace poskytované výrobcem. Dále norma uvádí normativní Přílohu A, informativní Přílohy B, C, D a normativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (EVSO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnic EU 93/42/ES. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy (viz tabulka ZA. 1) podporují splnění podstatných požadavků Směrnice 93/42/EHS. Shoda s těmito ustanoveními obsaženými v této normě je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 738-3 (85 2750) byla vydána v prosinci 1999.