ČSN ISO/IEC 8613-14 (369642)

Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Časové návaznosti a nelineární struktury

ČSN ISO/IEC 8613-14 Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Časové návaznosti a nelineární struktury
10 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 8613-14:1997. Mezinárodní norma ISO/IEC 8613-14:1997 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 8613 Informační technologie. Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny se skládá z následujících částí: Část 1: Úvod a obecné principy. Část 2: Struktury dokumentů. Část 3: Abstraktní rozhraní pro manipulaci s dokumenty ODA. Část 4: Profil dokumentu. Část 5: Formát a výměny otevřených dokumentů. Část 6: Architektury obsahu tvořeného znaky. Část 7: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou. Část 8: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou. Část 9: Architektury zvukového obsahu. Část 10: Formální specifikace. Část 11: Struktury tabulek a uspořádání tabulek. Část 12: Identifikace fragmentů dokumentu. Část 13: Tabulky a Část 14: Časové návaznosti a nelineární struktury. Účelem této řady doporučení ITU-T T.410 ISO/IEC je usnadnit výměnu a manipulaci s dokumenty. V kontextu těchto mezinárodních norem se za dokumenty považují písemnosti, jako jsou zápisy, dopisy, faktury, formuláře a zprávy, které mohou obsahovat obrázky a tabulky. Prvky obsahu použité v dokumentech mohou obsahovat grafické znaky, prvky rastrové grafiky a prvky vektorové grafiky, které je možné potenciálně všechny zahrnout do jednoho dokumentu. ODA také zajišťuje, aby se do dokumentů kromě typů obsahu definovaných v těchto doporučeních mohly začlenit libovolné jiné typy obsahu. ČSN ISO/IEC 8613-14 (36 9642) byla vydána v prosinci 1997.

Označení ČSN ISO/IEC 8613-14 (369642)
Katalogové číslo 57369
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 12. 1999
Datum účinnosti 1. 1. 2000
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963573694
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 8613-1 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Úvod a obecné principy

ČSN ISO/IEC 8613-10 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny - Část 10: Formální specifikace

ČSN ISO/IEC 8613-11 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Struktury tabulek a uspořádání tabulek

ČSN ISO/IEC 8613-12 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Identifikace fragmentů dokumentu

ČSN ISO/IEC 8613-2 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Struktury dokumentů

ČSN ISO/IEC 8613-3 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Abstraktní rozhraní pro manipulaci s dokumenty ODA

ČSN ISO/IEC 8613-4 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Profil dokumentu

ČSN ISO/IEC 8613-5 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Formát výměny otevřených dokumentů

ČSN ISO/IEC 8613-6 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného znaky

ČSN ISO/IEC 8613-7 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného rastrovou grafikou

ČSN ISO/IEC 8613-8 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury obsahu tvořeného vektorovou grafikou

ČSN ISO/IEC 8613-9 (369642)
Informační technologie - Architektura otevřených dokumentů (ODA) a formát výměny: Architektury zvukového obsahu