ČSN (normy i změny) z července 1998

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 10754 (010150) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků kyrilice pro výměnu bibliografických informací v neslovanských jazycích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO 11822 (010151) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků arabské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 6861 (010152) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků glagolské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 10586 (010153) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků gruzínské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 10585 (010154) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódovaný soubor znaků arménské abecedy pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 8957 (010155) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Kódované soubory znaků hebrejštiny pro výměnu bibliografických informací

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN ISO 11690-2 (011680) - červenec 1998

Akustika - Doporučené postupy pro navrhování pracovišť s nízkým hlukem vybavených stroji a zařízeními - Část 2: Opatření ke snižování hluku

350 Kč

ČSN 01 8020/změna Z2 (018020) - červenec 1998

Dopravní značky na pozemních komunikacích

Změna byla zrušena k 1. březnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

02 Strojní součásti

ČSN EN 751-1 (029285) - červenec 1998

Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy s horkou vodou - Část 1: Anaerobní těsnicí prostředky

190 Kč

ČSN EN 751-2 (029285) - červenec 1998

Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy s horkou vodou - Část 2: Netvrdnoucí těsnicí prostředky

190 Kč

ČSN EN 751-3 (029285) - červenec 1998

Těsnicí materiály pro kovové závitové spoje přicházející do kontaktu s plyny první, druhé a třetí třídy s horkou vodou - Část 3: Nespékané pásky z PTFE

190 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 449/Oprava 1 (061451) - červenec 1998

Spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny - Spotřebiče k vytápění pro domácnost bez připojení ke kouřovodu (včetně spotřebičů s difůzním katalytickým spalováním)

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

07 Kotle

ČSN EN 297/změna A3 (075397) - červenec 1998

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

16 Výrobky z plechu a drátu

ČSN EN 1154 (166232) - červenec 1998

Stavební kování - Zavírače dveří s řízeným průběhem zavírání - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.03t, Oprava 1 5.06t

590 Kč

ČSN EN 1158 (166234) - červenec 1998

Stavební kování - Zařízení pro koordinované zavírání dveří - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.03t, Oprava 1 5.06t

590 Kč

ČSN EN 1155 (166235) - červenec 1998

Stavební kování - Elektricky poháněná zařízení na stavění otevření dveří - Požadavky a zkušební metody

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 7.03t, Oprava 1 5.06t

480 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN IEC 654-2/změna Z2 (180421) - červenec 1998

Provozní podmínky pro měřicí a řídicí zařízení průmyslových procesů. Část 2: Napájení

32 Kč

ČSN EN 61131-2/Cor.1 (187050) - červenec 1998

Programovatelné řídicí jednotky. Část 2: Požadavky na řízení a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN ISO 9642 (198046) - červenec 1998

Kinematografie - Časový a řídicí kód obrazových kinematografických systémů s 24, 25 a 30 snímky za sekundu - Specifikace

230 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 528/změna Z1 (267402) - červenec 1998

Regálové zakladače - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2257 (312760) - červenec 1998

Letectví a kosmonautika - Trubky kruhové konstrukční z hliníku a slitin hliníku - Průměr 6 mm ≤ D ≤ 100 mm - Tloušťka 1 mm ≤ a ≤ 6 mm - Rozměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2258 (312761) - červenec 1998

Letectví a kosmonautika - Trubky kruhové pro kapaliny z hliníku a slitin hliníku - Průměr 3,2 mm ≤ D ≤ 100 mm - Tloušťka 0,6 mm ≤ a ≤ 2,5 mm - Rozměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN ISO 7961 (313010) - červenec 1998

Letectví a kosmonautika - Šrouby - Zkušební metody

230 Kč

ČSN ISO 7913 (313061) - červenec 1998

Letectví a kosmonautika - Šrouby s metrickým závitem - Tolerance tvaru a polohy

125 Kč

ČSN EN 3303 (313231) - červenec 1998

Letectví a kosmonautika - Šrouby s válcovou hlavou a vnitřním šestihranem, s hrubou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem z legované oceli, kadmiované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 2652 (313251) - červenec 1998

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou s úhlem 100°, s přímou drážkou, se závitem k hlavě, z legované oceli, kadmiované - Třída: 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3543 (313259) - červenec 1998

Letectví a kosmonautika - Šrouby se zápustnou hlavou, s úhlem 100°, s křížovou drážkou, s těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem ze žáruvzdorné a korozivzdorné oceli, pasivované - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 425 °C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3004 (313307) - červenec 1998

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice s MJ závitem, ze žáruvzdorné oceli FE-PA2601 (A286) - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 650 °C - Technická specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 2948 (313528) - červenec 1998

Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s jazýčkem, ze žáruvzdorné oceli, pasivované

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 2949 (313529) - červenec 1998

Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s ohnutým jazýčkem, ze žáruvzdorné oceli, pasivované

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61000-3-2 +A12/Cor.1 (333432) - červenec 1998

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-2: Meze - Meze pro emise harmonického proudu (zařízení se vstupním fázovým proudem do 16 A včetně)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61000-3-3/Cor.1 (333432) - červenec 1998

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 3-3: Meze - Omezování změn napětí, kolísání napětí a flikru v rozvodných sítích nízkého napětí pro zařízení se jmenovitým fázovým proudem ≤ 16 A, které není předmětem podmíněného připojení

Změna byla zrušena k 1. září 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55013 +A12/Cor.1 (334228) - červenec 1998

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného rozhlasovými a televizními přijímači a přidruženými zařízeními

Změna byla zrušena k 1. září 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55020/Cor.1 (334288) - červenec 1998

Elektromagnetická odolnost rozhlasových a televizních přijímačů a přidružených zařízení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55022/Cor.1 (334290) - červenec 1998

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení zařízením informační techniky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61037/Cor.1 (334570) - červenec 1998

Měření elektrické energie - Ovládání tarifu a zatížení - Zvláštní požadavky pro přijímače hromadného dálkového ovládání

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN 34 6432/změna Z1 (346432) - červenec 1998

Skúšobné metódy elektroizolačných materiálov. Elektrické vlastnosti kvapalných izolantov

Změna byla zrušena k 1. únoru 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60851-1 (347308) - červenec 1998

Vodiče pro vinutí - Zkušební metody - Část 1: Všeobecně

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 11.04t, A2 8.10t

530 Kč

ČSN 34 7470-14/Cor.1 (347470) - červenec 1998

Pryžové kabely a vodiče pro jmenovitá napětí do 450/750 V včetně - Část 14: Vysoce ohebné šňůry

Změna byla zrušena k 1. září 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 96-2 +A1/Cor.1 (347715) - červenec 1998

Vysokofrekvenční kabely - Část 2: Předmětové specifikace kabelů

Změna byla zrušena k 1. červnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

35 Elektrotechnika

ČSN EN 120002 (355520) - červenec 1998

Vzorová předmětová specifikace - Infračerveně emitující diody, pole infračerveně emitujících diod

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 120003 (355520) - červenec 1998

Vzorová předmětová specifikace - Fototranzistory, fototranzistory v Darlingtonově zapojení, pole fototranzistorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60521/Cor.1 (356110) - červenec 1998

Činné elektroměry pro střídavý proud třídy přesnosti 0,5, 1 a 2

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61038/Cor.1 (356121) - červenec 1998

Měření elektřiny - Ovládání tarifu a zatížení - Vlastní požadavky na spínací hodiny

Změna byla zrušena k 1. červenci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50187 (357183) - červenec 1998

Plynem izolované oddíly pro rozváděče na střídavý proud pro jmenovitá napětí nad 1 kV do 52 kV včetně

230 Kč

ČSN EN 60517/změna Z1 (357190) - červenec 1998

Plynem izolované kovově kryté rozváděče pro jmenovitá napětí 72,5 kV a vyšší

Změna byla zrušena k 1. únoru 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60062/změna A1 (358014) - červenec 1998

Rezistory a kondenzátory. Kódy pro značení rezistorů a kondenzátorů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61249-8-8 (359068) - červenec 1998

Materiály pro propojovací struktury - Část 8: Dílčí specifikace pro nevodivé filmy a povlaky - Oddíl 8: Dočasné polymerní povlaky

190 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60400/změna A1 (360381) - červenec 1998

Objímky pro zářivky a pro startéry

Změna byla zrušena k 1. lednu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60238 ed. 2/změna A1 (360383) - červenec 1998

Objímky s Edisonovým závitem pro světelné zdroje

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-16/změna Z1 (361055) - červenec 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na drtiče odpadků z potravin

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-4 (364800) - červenec 1998

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.00t

540 Kč

ČSN EN 60601-2-33/změna A11 (364800) - červenec 1998

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost diagnostických přístrojů využívajících magnetické rezonance

Změna byla zrušena k 1. červenci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61305-1 (368311) - červenec 1998

Domácí hi-fi zařízení a systémy - Metody měření a stanovení vlastností - Část 1: Všeobecně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61305-3 (368311) - červenec 1998

Domácí hi-fi zařízení a systémy - Metody měření a stanovení vlastností - Část 3: Zesilovače

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61041-3 (368450) - červenec 1998

Videomagnetofony pro neprofesionální použití - Metody měření - Část 3: Charakteristiky zvukového FM záznamu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61237-2 (368512) - červenec 1998

Videomagnetofony pro profesionální použití - Metody měření - Část 2: Elektrická měření analogových úplných obrazových signálů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61237-3 (368512) - červenec 1998

Metody měření profesionálních videomagnetofonů - Část 3: Elektrická měření analogových složkových obrazových signálů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO 5426-2 (369115) - červenec 1998

Informace a dokumentace - Rozšíření kódovaného souboru znaků latinské abecedy pro výměnu bibliografických informací - Část 2: Znaky latinské abecedy užívané v méně významných evropských jazycích a ve starších formách knihtisku

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 10736 (369245) - červenec 1998

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Bezpečnostní protokol transportní vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 11577 (369246) - červenec 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Bezpečnostní protokol síťové vrstvy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 15802-1 (369247) - červenec 1998

Informační technologie - Telekomunikace a výměna informací mezi systémy - Lokální a metropolitní sítě - Společné specifikace - Část 1: Definice služby řízení přístupu k médiu (MAC)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ISO/IEC 13490-1 (369331) - červenec 1998

Informační technologie - Struktura nosiče a souboru kompaktního disku jako média určeného pouze ke čtení a k jednorázovému zápisu pro výměnu informací - Část 1: Všeobecně

230 Kč

ČSN ISO/IEC 13800 (369369) - červenec 1998

Informační technologie - Postup pro registraci identifikátorů a atributů struktury nosiče a souboru

190 Kč

ČSN EN 1867 (369746) - červenec 1998

Strojově čitelné karty - Zdravotní aplikace - Systém číslování a postup registrace identifikátorů vydavatelů karet

230 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN ISO 6326-5/změna Z1 (385565) - červenec 1998

Zemní plyn. Stanovení sirných sloučenin. Část 5: Lingenerova spalovací metoda

32 Kč

ČSN 38 6479 (386479) - červenec 1998 aktuální vydání

Stavba a provoz acetylenovodů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 1.99, Z1 2.05t

222 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1085-2 (461085) - červenec 1998

Pšenice obecná a ječmen - Stanovení odrůdové pravosti a odrůdové čistoty - Část 2: Elektroforéza bílkovin v polyakrylamidovém gelu (PAGE)

190 Kč

ČSN 46 3091 (463091) - červenec 1998

Jádra piniových oříšků bez slupek

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.04t

372 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 1309-1 (490018) - červenec 1998

Kulatina a řezivo - Metody měření rozměrů - Část 1: Řezivo

125 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN ISO 5264-3/změna Z1 (500217) - červenec 1998

Buničiny. Laboratórne mletie. Časť 3: Metóda v Jokro mlyne

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 5264-2/změna Z1 (500223) - červenec 1998

Buničiny. Laboratórne mletie. Časť 2: Metóda v PFI mlyne

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 287/změna Z1 (500306) - červenec 1998

Papír a lepenka. Stanovení obsahu vlhkosti. Metoda sušení v sušárně

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 534/změna Z1 (500311) - červenec 1998

Papír a lepenka. Stanovení tloušťky a objemové hmotnosti

Změna byla zrušena k 1. září 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 535/změna Z1 (500335) - červenec 1998

Papír a lepenka. Stanovení absorpce vody podle Cobba

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 1974/změna Z1 (500348) - červenec 1998

Papír. Stanovení pevnosti v dotržení (Metoda podle Elmendorfa)

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 8191 (568191) - červenec 1998

Datle celé

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 8.99t

145 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 527-4 (640604) - červenec 1998

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN ISO 7327 (641320) - červenec 1998

Plasty - Tvrdidla a urychlovače pro epoxidové pryskyřice - Stanovení volné kyseliny v anhydridu

125 Kč

ČSN EN 12099 (643152) - červenec 1998

Plastové potrubní systémy - Materiály a komponenty z polyethylénu - Stanovení obsahu těkavých látek

125 Kč

ČSN EN 917 (643156) - červenec 1998

Plastové potrubní systémy - Ventily z termoplastů - Stanovení odolnosti vnitřním přetlakem a vodotěsnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 12095 (643159) - červenec 1998

Plastové potrubní systémy - Konzoly pro okapové svody - Stanovení pevnosti konzoly

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN ISO 3344 (644024) - červenec 1998

Výztuže - Stanovení obsahu vlhkosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 6353-2 (650315) - červenec 1998

Činidla pro chemické rozbory - Část 2: Specifikace - První řada

770 Kč

ČSN EN ISO 3830 (656110) - červenec 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení olova v benzinech - Jodmonochloridová metoda

190 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN 66 6620/změna Z5 (666620) - červenec 1998

Fotografické materiály. Stanovení citlivosti černobílých a barevných fotografických materiálů na průhledné podložce

Změna byla zrušena k 1. únoru 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 976-2 (698976) - červenec 1998

Podzemní sklolaminátové nádrže - Horizontální válcové beztlakové nádrže pro skladování ropných kapalných paliv - Část 2: Doprava, manipulace, skladování a montáž nádrží s jednoduchou stěnou

340 Kč

ČSN EN 977 (698977) - červenec 1998

Podzemní sklolaminátové nádrže - Postup pro vystavení vzorku jednostrannému působení kapaliny

125 Kč

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 1183 (700543) - červenec 1998

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Odolnost proti náhlé změně teploty a výdržnost při náhlé změně teploty - Metody zkoušení

190 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN 1217 (725565) - červenec 1998

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Nasákavost keramických předmětů - Metody zkoušení

190 Kč

ČSN EN 1184 (725567) - červenec 1998

Materiály a předměty ve styku s potravinami - Průsvitnost keramických předmětů - Metody zkoušení

125 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0527/Oprava 1 (730527) - červenec 1998

Akustika - Projektování v oboru prostorové akustiky - Prostory pro kulturní, školní a veřejné účely

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8497 (730556) - červenec 1998

Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu tepelné izolace pro kruhové potrubí

340 Kč

ČSN EN 1521 (731318) - červenec 1998

Stanovení pevnosti v ohybu mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

190 Kč

ČSN EN 1351 (731352) - červenec 1998

Stanovení pevnosti v tahu za ohybu autoklávovaného pórobetonu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.14t

360 Kč

ČSN EN 1353 (731354) - červenec 1998

Stanovení vlhkosti autoklávovaného pórobetonu

125 Kč

ČSN EN 1352 (731365) - červenec 1998

Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

340 Kč

ČSN EN 1355 (731366) - červenec 1998

Stanovení dotvarování tlakem autoklávovaného pórobetonu a mezerovitého betonu z pórovitého kameniva

340 Kč

ČSN EN 1356 (732032) - červenec 1998

Stanovení únosnosti prefabrikovaných vyztužených dílců z autoklávovaného pórobetonu nebo z mezerovitého betonu z pórovitého kameniva při příčném zatížení

340 Kč

ČSN EN 1195 (732078) - červenec 1998

Dřevěné konstrukce - Zkušební metody - Působení nosných podlah

230 Kč

ČSN 73 3610/změna Z2 (733610) - červenec 1998

Klampiarske práce stavebné

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 73 8106/změna Z2 (738106) - červenec 1998

Ochranné a záchytné konstrukce

32 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 7400 (757400) - červenec 1998

Jakost vod - Stanovení stříbra metodami atomové absorpční spektrometrie

230 Kč

ČSN EN 1484 (757515) - červenec 1998

Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

230 Kč

ČSN EN ISO 6468 (757580) - červenec 1998

Jakost vod - Stanovení některých organochlorových insekticidů, polychlorovaných bifenylů a chlorbenzenů - Metoda plynové chromatografie po extrakci kapalina-kapalina

350 Kč

ČSN 75 7716 (757716) - červenec 1998

Jakost vod - Biologický rozbor - Stanovení saprobního indexu

1 270 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN 12222 (795604) - červenec 1998

Obuv - Standardní prostředí pro kondicionování a zkoušení obuvi a částí obuvi

125 Kč

ČSN 79 5606/změna Z1 (795606) - červenec 1998

Zkoušení obuvi. Stanovení hmotnosti obuvi

32 Kč

ČSN 79 5607/změna Z1 (795607) - červenec 1998

Skúšanie obuvi. Kondicionovanie obuvi

32 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-A05 (800124) - červenec 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A05: Přístojové stanovení změny odstínu pro určení stupňů šedé stupnice

125 Kč

ČSN EN ISO 105-A06 (800129) - červenec 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část A06: Přístrojové hodnocení 1/1 standardních sytostí

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X11 (800138) - červenec 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X11: Stálobarevnost při žehlení

125 Kč

ČSN EN ISO 105-E11 (800151) - červenec 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E11: Stálobarevnost při paření

125 Kč

ČSN EN ISO 105-E14 (800157) - červenec 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E14: Stálobarevnost při kyselém valchování: mírném

125 Kč

ČSN EN ISO 105-E13 (800158) - červenec 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E13: Stálobarevnost při kyselém valchování: přísném

125 Kč

ČSN EN ISO 105-E10 (800159) - červenec 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E10: Stálobarevnost při dekatování

125 Kč

ČSN EN ISO 105-E08 (800167) - červenec 1998 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E08: Stálobarevnost v horké vodě

125 Kč

ČSN EN ISO 105-B04 (800171) - červenec 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část B04: Stálobarevnost v umělé povětrnosti: zkouška s xenonovou výbojkou

190 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 341/změna A1 (832627) - červenec 1998

Osobní ochranné prostředky proti pádům z výšky. Slaňovací zařízení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9241-1 (833582) - červenec 1998

Ergonomické požadavky na kancelářské práce se zobrazovacími terminály. Část 1: Obecný úvod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 12.01t

460 Kč

ČSN ISO 11048 (836376) - červenec 1998

Kvalita půdy - Stanovení síranů rozpustných ve vodě a síranů rozpustných v kyselině

230 Kč

ČSN ISO 11261 (836415) - červenec 1998

Kvalita půdy - Stanovení celkového dusíku - Modifikovaná Kjeldahlova metoda

125 Kč

ČSN ISO 11263 (836419) - červenec 1998

Kvalita půdy - Stanovení fosforu - Spektrofotometrické stanovení fosforu rozpustného v roztoku hydrogenuhličitanu sodného

190 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 1618 (855829) - červenec 1998

Neintravaskulární katetry - Zkušební postupy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 10.20t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2023 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN ISO 8282 (856085) - červenec 1998

Stomatologické vybavení - Těrné misky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

87 Telekomunikace

ČSN P I-ETS 300 768 ed. 1 (871534) - červenec 1998

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Oprávněnost přístupu - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 769 ed. 1 (871535) - červenec 1998

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Oprávněnost přístupu - Funkční možnosti a informační toky

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 604 ed. 6 (872607) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 608 ed. 5 (872614) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 599 ed. 5 (872625) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 607-1 ed. 4 (872648) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč

ČSN ETS 300 607-3 ed. 3 (872648) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 609-2 ed. 1 (872659) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace zařízení systému základnové stanice (BSS) - Část 2: Signalizační hlediska (GSM 11.23)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 911 ed. 1 (872709) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 912 ed. 1 (872710) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Synchronizace rádiového subsystému (GSM 05.10 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 924 ed. 1 (872711) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - stupeň 1 (GSM 02.67 verze 5.0.3)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 925 ed. 1 (872712) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - stupeň 1 (GSM 02.68 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 926 ed. 1 (872713) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - stupeň 1 (GSM 02.69 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 928 ed. 1 (872714) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Technické provedení doplňkových služeb (GSM 03.11 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 929 ed. 1 (872715) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 930 ed. 1 (872716) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu a ve stavu skupinového příjmu (GSM 03.22 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 932 ed. 1 (872717) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - stupeň 2 (GSM 03.67 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 933 ed. 1 (872718) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - stupeň 2 (GSM 03.68 verze 5.1.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 934 ed. 1 (872719) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - stupeň 2 (GSM 03.69 verze 5.1.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 935 ed. 1 (872720) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby - stupeň 2 - (GSM 03.86 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 941 ed. 1 (872721) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3 - Všeobecná hlediska (GSM 04.10 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 945 ed. 1 (872722) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 946 ed. 1 (872723) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 5.0.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 947 ed. 1 (872724) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozšířená služba přiřazování a vyřizování víceúrovňové přednosti (eMLPP) - stupeň 3 (GSM 04.67 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 950 ed. 1 (872725) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace doplňkových služeb na rádiovém rozhraní vrstvy 3 - Formáty a kódování (GSM 04.80 verze 5.0.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 951 ed. 1 (872726) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Identifikace přípojky - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.81 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 952 ed. 1 (872727) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Přesměrování spojení (CF) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.82 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 953 ed. 1 (872728) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Čekání na spojení (CW) a přidržení spojení (HOLD) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.83 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 954 ed. 1 (872729) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Více účastníků (MPTY) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.84 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 955 ed. 1 (872730) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Oznamování poplatků (AoC) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.86 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 956 ed. 1 (872731) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Zábrana spojení (CB) - doplňkové služby - stupeň 3 (GSM 04.88 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 957 ed. 1 (872732) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Nestrukturovaná data doplňkové služby (USSD) - stupeň 3 (GSM 04.90 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 958 ed. 1 (872733) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Explicitní předání spojení (ECT) - doplňková služba - stupeň 3 (GSM 04.91 verze 5.1.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 960 ed. 1 (872734) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s plnou rychlostí - Zpracování funkcí (GSM 06.01 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 962 ed. 1 (872735) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s plnou rychlostí - Náhrada a umlčení ztracených rámců hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.11 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 963 ed. 1 (872736) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s plnou rychlostí - Hlediska vytváření hlukového pozadí hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.12 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 964 ed. 1 (872737) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s plnou rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s plnou rychlostí (GSM 06.31 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 972 ed. 1 (872738) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Nespojitý přenos (DTX) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.41 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 973 ed. 1 (872739) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Detektor hlasové aktivity (VAD) hovorových kanálů pracujících s poloviční rychlostí (GSM 06.42 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 974 ed. 1 (872740) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 975 ed. 1 (872741) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Spolupráce veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a veřejné datové sítě s komutací paketů/digitální sítě integrovaných služeb (PSPDN/ISDN) pro podporu služeb s paketovou komutací dat (GSM 09.06 verze 5.0.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 976 ed. 1 (872742) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.2.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 977 ed. 1 (872743) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 979 ed. 1 (872744) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Řízení vzdálených transkodérů a adaptérů přenosové rychlosti pro provozní kanály s poloviční rychlostí v užitečném přenášeném pásmu (GSM 08.61 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 961 ed. 1 (872745) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s plnou rychlostí - Kódování (GSM 06.10 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 965 ed. 1 (872746) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Detektor hlasové aktivity (VAD) (GSM 06.32 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 967 ed. 1 (872747) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Kód ANSI-C pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.06 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 968 ed. 1 (872748) - červenec 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém - Hovor s poloviční rychlostí - Zkušební sekvence pro hlasový kodek GSM pracující s poloviční rychlostí (GSM 06.07 verze 5.0.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 738 ed. 1 (873003) - červenec 1998

Lidský činitel (HF) - Minimální rozhraní člověk - stroj (MMI) k doplňkovým službám veřejné sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 767 ed. 1 (873004) - červenec 1998

Lidský činitel (HF) - Telefonní předplatní karty - Hmatový identifikátor

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 299 ed. 2 (873560) - červenec 1998

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Přístup uživatelské sítě při použití buněk pro 155 520 kbit/s a 622 080 kbit/s - Rozhraní ve fyzické vrstvě pro aplikaci B-ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 392-13 ed. 1 (875042) - červenec 1998

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 13: Model jazyka SDL rádiového rozhraní (Al)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 446 ed. 2 (875049) - červenec 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) bezšňůrových telefonních přístrojů druhé generace (CT2) provozovaných v kmitočtovém pásmu 864,1 MHz až 868,1 MHz, včetně služeb veřejného přístupu

440 Kč

ČSN ETS 300 395-1 ed. 1 (875062) - červenec 1998

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlasový kodek pro provoz kanálů plnou rychlostí - Část 1: Všeobecný popis hovorových funkcí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 719-2 ed. 1 (875073) - červenec 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Služba soukromého velkoplošného pagingu - Část 2: Funkční vlastnosti a přístupový protokol systémů soukromého velkoplošného pagingu na sdílených kanálech

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 332 ed. 2 (876010) - červenec 1998

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Vysílací nebo vysílací a přijímací terminály s velmi malou aperturou (VSAT) pevné družicové služby (FSS) pro komunikace, pracující v kmitočtových pásmech 6 GHz a 4 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 333 ed. 2 (876011) - červenec 1998

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Přijímací terminály s velmi malou aperturou (VSAT) pracující v kmitočtovém pásmu 4 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 721 ed. 1 (876022) - červenec 1998

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pohyblivé pozemské stanice (MES) zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družic na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v pásmech nižších než 1 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 722 ed. 1 (876023) - červenec 1998

Družicové pozemské systémy (SES) - Prostředky řízení sítě (NCF) pro pohyblivé pozemské stanice (MES) zajišťující datová spojení s nízkou rychlostí (LBRDC), používající družic na nízké oběžné dráze (LEO) a pracující v pásmech nižších než 1 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 784 ed. 1 (876024) - červenec 1998

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Pozemské družicové stanice určené pouze pro příjem televize (TVRO) pracující v kmitočtových pásmech 11/12 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 745-1 ed. 1 (877118) - červenec 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 745-2 ed. 1 (877118) - červenec 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Indikace čekající zprávy (MWI) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 754-1 ed. 1 (877119) - červenec 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Transakční schopnosti (TC)- Aplikační prvek služby (ASE) pro doplňkovou službu indikace čekající zprávy (MWI) - Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 337 ed. 2 (878518) - červenec 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické struktury rámců pro přenos různých signálů (včetně buněk asynchronního způsobu přenosu (ATM) a prvků synchronní digitální hierarchie (SDH)) na hierarchických rychlostech 2 048 kbit/s, 34 368 kbit/s a 139 264 kbit/s podle Doporučení ITU-T G.702

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 681 ed. 1 (878545) - červenec 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Optická distribuční síť (ODN) pro optickou přístupovou síť (OAN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 634 ed. 1 (878546) - červenec 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely s jednovidovými vlákny určené k uložení pod vodou při křižování jezer, vodních toků a podobně

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 644 ed. 1 (878547) - červenec 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Optické kabely pro vnitřní použití

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 707 ed. 1 (879021) - červenec 1998

Elektronický průvodce programy (EPG) - Protokol pro přenos dat elektronického TV průvodce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 808 ed. 1 (879533) - červenec 1998

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Protokol meziústřednové signalizace - Odchozí volání bezšňůrového koncového zařízení jako přídavný rys sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 809 ed. 1 (879534) - červenec 1998

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Mobilita bezšňůrového koncového zařízení (CTM) - Protokol meziústřednové signalizace - Oprávněnost přístupu bezšňůrového koncového zařízení - doplňkové služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč