Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 11048 (836376)

Kvalita půdy - Stanovení síranů rozpustných ve vodě a síranů rozpustných v kyselině

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Zobrazit všechny normy ze třídy 8363 Kvalita půdy

ICS: 13.080 Kvalita půdy. Pedologie

Označení ČSN ISO 11048 (836376)
Katalogové číslo 51742
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1998
Datum účinnosti 1. 8. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963517421
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11048:1995. Mezinárodní norma ISO 11048:1995 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma určuje metodu přípravy vodného a kyselinového výluhu na vzduchu vyschlé půdy a podobných materiálů. Koncentrace síranů v těchto výluzích se stanoví gravimetricky tak, že se k výluhu přidá chlorid barnatý. Vysrážený síran barnatý se vysuší a zváží. Koncentrace síranů se vypočítá z hmotnosti materiálu, který byl vzat k analýze, a z hmotnosti vysráženého síranu barnatého. Tato norma je použitelná pro všechny druhy na vzduchu vyschlých půd, např. připravených podle ISO 11464 (V ČR zavedena jako ČSN ISO 11464). Podstata zkoušky a její provedení je v normě podrobně popsáno. Norma obsahuje tyto oddíly: oddíl 1 - Všeobecně, oddíl 2 - Předběžná úprava vzorků a stanovení sušiny, oddíl 3 - Výluh půdy vodou v poměru hmotnosti: objemu 1 (půda) : 5 (voda), oddíl 4 - Výluh půdy vodou v poměru hmotnosti: objemu 1 (půda) : 2 (voda), oddíl 5 - Výluh půdy zředěnou kyselinou chlorovodíkovou, oddíl 6 - Stanovení síranů v roztoku gravimetrickou metodou s chloridem barnatým a oddíl 7 - Shodnost metody a protokol o zkoušce. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A. ČSN ISO 11048 (83 6376) byla vydána v červenci 1998.

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN ISO 11 048
  • ČSN ISO 11048:1998
  • ČSN ISO 11 048:1998