Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 11260 (836225) Zrušená norma

Kvalita půdy - Stanovení kationtové výměnné kapacity při pH půdy a výměnných kationtů za použití roztoku chloridu barnatého

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8362 Kvalita půdy

ICS: 13.080 Kvalita půdy. Pedologie

Označení ČSN ISO 11260 (836225)
Katalogové číslo 51737
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1998
Datum účinnosti 1. 8. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963517377
Změny a opravy Z1 12.11t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 11260 (836225)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 11260:1994 včetně její opravy 1:1996. Mezinárodní norma ISO 11260:1994 má status české technické normy. Tato mezinárodní norma určuje metodu stanovení kationtové výměnné kapacity (CEC) při pH půdy a stanovení obsahu výměnného sodíku, draslíku, vápníku a hořčíku v půdě. Tato norma je použitelná pro všechny druhy na vzduchu vyschlých půd, doporučuje se příprava vzorků podle ISO 11464 (V ČR zavedena jako ČSN ISO 11464). Poznámky: 1. Je-li ve vzorku přítomen vápenec nebo sádrovec, je popsaná metoda zatížena rušivým vlivem vápníku, který přechází do roztoku při částečném rozpouštění těchto minerálů. Také přítomnost jakýchkoliv rozpustných solí zvyšuje výsledky stanovení výměnných kationtů proti skutečnosti.2. Vliv těchto solí lze odhadnout měřením elektrické konduktivity vzorků půdy podle ISO 11265 (V ČR zavedena jako ČSN ISO 11265). Podstata zkoušky a její provedení je v normě podrobně popsáno. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Podstata zkoušky, kapitolu 4 - Postup zkoušky, kapitolu 5 - Opakovatelnost a reprodukovatelnost a kapitolu 6 - Protokol o zkoušce. Dále norma obsahuje informativní Přílohy A a B. ČSN ISO 11260 ( 83 6225) byla vydána v červenci 1998.

Náhled obsahu normy

Označení této normy občas uvidíte zapsané jedním z alternativních způsobů:

  • ČSN ISO 11 260
  • ČSN ISO 11260:1998
  • ČSN ISO 11 260:1998