ČSN EN ISO 9017 (051127) Zrušená norma

Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením

ČSN EN ISO 9017 Destruktivní zkoušky svarů kovových materiálů - Zkouška rozlomením
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma stanovuje rozměry zkušební tyče a postup provádění zkoušek rozlomením tak, aby byly získány informace o typech, rozměrech a rozmístění vnitřních vad, jako jsou například dutiny, trhliny, studené spoje, neprůvary a pevné vměstky na ploše lomu
Tato mezinárodní norma platí pro kovové materiály všech tvarů výrobků se spoji, vyrobenými obloukovým svařováním s tloušťkou rovnou nebo větší než 2 mm.

Označení ČSN EN ISO 9017 (051127)
Katalogové číslo 94844
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 3. 2014
Datum účinnosti 1. 4. 2014
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963948447
Norma byla zrušena k 1. 9. 2018
a nahrazena ČSN EN ISO 9017 (051127)
Tato norma nahradila ČSN EN 1320 (051127) z července 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)