ČSN EN ISO 527-5 (640604) Aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 5: Zkušební podmínky pro plastové kompozity vyztužené jednosměrnými vlákny

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část ISO 527 specifikuje zkušební podmínky pro stanovení tahových vlastností plastových kompozitů vyztužených jednosměrnými vlákny, na základě obecných principů uvedených v části 1.
Uvedené metody se používají k vyhodnocování chování zkušebních těles při tahovém namáhání a pro stanovení meze pevnosti v tahu, modulu pružnosti při namáhání v tahu a dalších tahových charakteristik ze závislosti napětí/poměrné prodloužení za daných podmínek.
Metoda není vhodná pro vícesměrné materiály tvořené několika jednosměrnými vrstvami s různými úhly (viz ISO 527-4).

Označení ČSN EN ISO 527-5 (640604)
Katalogové číslo 84994
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 2010
Datum účinnosti 1. 2. 2010
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963849942
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 527-5 (640604) z července 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 527-1 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 1: Obecné principy

ČSN EN ISO 527-2 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 2: Zkušební podmínky pro tvářené plasty

ČSN EN ISO 527-3 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky

ČSN EN ISO 527-4 (640604)
Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 4: Zkušební podmínky pro izotropní a orthotropní plastové kompozity vyztužené vlákny