Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1091 (756112) Zrušená norma

Venkovní podtlakové systémy stokových sítí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7561 Kanalizace. Stokové sítě

ICS: 13.060.30 Odpadní vody

Označení ČSN EN 1091 (756112)
Katalogové číslo 52308
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1998
Datum účinnosti 1. 8. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963523088
Norma byla zrušena k 1. 11. 2018
a nahrazena ČSN EN 16932-1 (756113)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1091:1996. Evropská norma EN 1091:1996 má status české technické normy. Tato evropská norma stanovuje požadavky na funkci venkovních podtlakových systémů stokových sítí určených pro shromažďování a odvádění splaškových odpadních vod nezávisle na použitých materiálech systémů. Obsahuje též dodatečné funkční charakteristiky důležité pro objednatele, projektanty, zhotovitele a provozovatele venkovních podtlakových systémů stokových sítí. Posouzení na soulad systémů není předmětem této normy. Tato evropská norma poskytuje doporučení pro navrhování a výstavbu venkovních podtlakových systémů stokových sítí, které shromažďují a odvádějí splaškové odpadní vody, nikoliv však dešťový odtok. Nevztahuje se na domovní podtlakové systémy vnitřní kanalizace. Součásti systémů mají být zvoleny v souladu s příslušnými výrobkovými normami. Na stanovení požadavků na tyto součásti může být použito této normy, pokud neexistuje příslušná technická norma výrobku. Požadavky na navrhování obsažené v této normě jsou minimální požadavky, jejichž samotné splnění není postačující k zajištění správné funkce systémů. Každý systém musí být navržen individuálně a založen na návrhových parametrech použitého systému. Mají být splněny i pokyny výrobců použitých systémů. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Popis systémů, kapitolu 5 - Požadavky, kapitolu 6 - Ukládání potrubí, kapitolu 7 - Zkoušky, kapitolu 8 - Přejímka. Dále norma obsahuje normativní Přílohy A, B, C, D a informativní Přílohy E, F, G, H a I. Přílohy A až D se vztahují ke zkouškám, Příloha E (s mnoha obrázky) se týká charakteristických provedení a příloha F obsahuje pokyny pro obsluhu a údržbu. Ostatní přílohy mají z hlediska ochrany zdraví menší význam. ČSN EN 1091 (75 6112) byla vydána v červenci 1998.

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 1671 (756111)
Venkovní tlakové systémy stokových sítí

ČSN EN 12255-5 (756403)
Čistírny odpadních vod - Část 5: Čištění odpadních vod v biologických nádržích

ČSN EN 805 (755011)
Vodárenství - Požadavky na vnější sítě a jejich součásti

ČSN EN 12889 (756115)
Bezvýkopové provádění stok a kanalizačních přípojek a jejich zkoušení

TNV 75 6910 (756910)
Zkoušky kanalizačních objektů a zařízení