Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN ISO 4589-2 (640756) Zrušená norma

Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 6407 Zkoušení plastů a výrobků z plastů

ICS: 83.080.01 Plasty obecně

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO 4589-2:1996. Mezinárodní norma ISO 4589-2:1996 má status české technické normy. (ČSN) ISO 4589 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecné směrnice, Část 2: Zkouška při teplotě okolí, Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě. Tato druhá část předepisuje metody stanovení minimální koncentrace kyslíku ve směsi s dusíkem, která je ještě schopná udržet hoření malých zkušebních těles ve vertikální poloze za předepsaných podmínek zkoušky. Výsledky jsou definovány jako hodnoty kyslíkového čísla. Metody slouží k hodnocení materiálů ve tvaru vertikálně umístěných tyčinek nebo tenkých desek o tloušťce do 10,5 mm, které jsou samonosné. Tyto metody jsou vhodné pro tuhé, laminované nebo lehčené materiály o hustotě větší než 100 kg.m-3. Metody mohou být rovněž použity pro některé lehčené materiály o hustotě menší než 100 kg.m-3. Jedna metoda je určena pro hodnocení ohebných tenkých desek nebo folií upevněných ve vertikální poloze. Pro porovnávací zkoušky je předepsána i metoda, hodnotící zda kyslíkové číslo materiálu leží nebo neleží nad předepsanou minimální hodnotou. Výsledky kyslíkového čísla, dosažené podle metod předepsaných v této části (ČSN) ISO 4589, mohou poskytnout citlivé měřítko charakteristik hoření materiálů za určitých laboratorních podmínek. Mohou být tedy využity pro účely řízení jakosti. Výsledky závisí na tvaru, orientaci, okolním prostředí zkušebního tělesa a na podmínkách zapalování. Pro určité materiály nebo aplikace může být nutné nebo vhodné předepsat odlišné zkušební podmínky. Výsledky získané u těles odlišné tloušťky nebo při použití jiného způsobu zapalování nemusí být srovnatelné a nejsou v korelaci s chováním při hoření za jiných podmínek. Výsledky dosažené podle této části (ČSN) ISO 4589-2 nesmějí být použity pro hodnocení požární bezpečnosti určitého materiálu nebo výrobku za podmínek skutečného požáru. Mohou být využity pouze dílčím způsobem při hodnocení požárního rizika, kdy se berou v úvahu všechny faktory týkající se hodnocení požárního nebezpečí při určité aplikaci materiálu. Norma se skládá z těchto kapitol: kapitola 1 - Předmět normy, kapitola 2 - Normativní odkazy, kapitola 3 - Definice, kapitola 4 - Podstata zkoušky, kapitola 5 - Zkušební zařízení, kapitola 6 - Kalibrace zařízení, kapitola 7 - Příprava zkušebních těles, kapitola 8 - Postup při stanovení kyslíkového čísla, kapitola 9 - Výpočty a vyjádření výsledků, kapitola 10 - Metoda C - Porovnání s předepsanou minimální hodnotou kyslíkového čísla (zkrácený postup), kapitola 11 - Protokol o zkoušce. Konečně norma obsahuje Přílohu A (normativní), Přílohu B (normativní), Přílohu C (informativní) a Přílohu D (informativní). ČSN ISO 4589-2 (64 0756) byla vydána v červenci 1998. Nahradila ČSN 64 0756 z 9.6.1989.

Označení ČSN ISO 4589-2 (640756)
Katalogové číslo 51413
Cena 340 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 7. 1998
Datum účinnosti 1. 8. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963514130
Změny a opravy Z1 10.99t, Amd.1 11.06t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2017
a nahrazena ČSN EN ISO 4589-2 (640756)
Tato norma nahradila ČSN 64 0756 (640756) z prosince 1989
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4589-1 (640756)
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 1: Obecné požadavky

ČSN EN ISO 4589-2 (640756)
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 2: Zkouška při teplotě okolí

ČSN EN ISO 4589-3 (640756)
Plasty - Stanovení hořlavosti metodou kyslíkového čísla - Část 3: Zkouška při zvýšené teplotě