ČSN EN 60601-1-4 (364800)

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy

ČSN EN 60601-1-4 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - 4. skupinová norma: Programovatelné zdravotnické elektrické systémy
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 540 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 60601-1-4:1996. Evropská norma EN 60601-1-4:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 601-1-4:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma s dohodnutými společnými modifikacemi. Tato evropská norma tvoří skupinovou normu k EN 60601-1 Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1: Všeobecné požadavky na bezpečnost, dále nazývané všeobecná norma. Články a obrázky, kterými se všeobecná norma doplňuje, jsou číslovány od 201. Nově zařazené přílohy jsou označeny AAA, BBB atd. a obdobně další položky, označené písmeny - aaa), bbb) atd. Tato skupinová norma platí pro bezpečnost zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů obsahujících programovatelné elektronické subsystémy (PESS), dále nazývané programovatelné elektrické zdravotnické systémy (PEMS). Tato skupinová norma stanoví požadavky na postup při návrhu PEMS. Tato skupinová norma rovněž slouží jako základ pro požadavky zvláštních norem a jako návod pro požadavky bezpečnosti pro účely snižování a zvládnutí rizika. Tato skupinová norma je určena: a) certifikačním orgánům, b) výrobcům, c) tvůrcům zvláštních norem. V kapitole 2 - Termíny a definice velmi podrobně rozebírá analýzu nebezpečí, maximální přípustné riziko, bezpečnost, integritu bezpečnost a další. Za pozornost - v této souvislosti - stojí příloha CCC - Pojmy rizika, která takto charakterizuje obsah pojmu "riziko": "Pojem rizika má dva prvky: pravděpodobnost výskytu nebezpečné události a závažnost důsledků této nebezpečné události. Riziko lze třídit do tří oblastí: - nepřijatelná oblast, - oblast ALARP (tak nízké, jak je přiměřeně dosažitelné) [As Low As Reasonably Practicable], - široce přijatelná oblast." V této příloze jsou probírány a rezebírány ve zvláštních subkapitolách: Úrovně závažnosti, Rozhodnutí o přijatelném riziku, Řízení rizika, Příčina poruchy, Odhad rizika, Integrita bezpečnosti, Integrita hardware a Systematická integrita a další. ČSN EN 60601-1-4 (36 4800) byla vydána v červenci 1998.

Označení ČSN EN 60601-1-4 (364800)
Katalogové číslo 52288
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 7. 1998
Datum účinnosti 1. 8. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 32 stran formátu A4
EAN kód 8590963522883
Změny a opravy Z1 10.00t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60601-1-1 ed. 2 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-1: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Požadavky na bezpečnost zdravotnických elektrických systémů

ČSN EN 60601-3-1 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 3-1: Základní požadavky na vlastnosti transkutánních monitorů parciálního tlaku kyslíku a oxidu uhličitého

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem

ČSN EN 60601-1-10 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-10: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na vývoj fyziologických ovladačů s uzavřenou smyčkou

ČSN EN 60601-1-11 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-11: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy používané v prostředí domácí zdravotní péče

ČSN EN 60601-1-12 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-12: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na zdravotnické elektrické přístroje a zdravotnické elektrické systémy určené pro použití v prostředí urgentních zdravotnických služeb

ČSN EN 60601-1-2 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Obecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Elektromagnetická rušení - Požadavky a zkoušky

ČSN EN 60601-1-3 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-3: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Radiační ochrana u diagnostických rentgenových zařízení

ČSN EN 60601-1-6 ed. 3 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-6: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Použitelnost

ČSN EN 60601-1-8 ed. 2 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů

ČSN EN 60601-1-9 (364801)
Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-9: Všeobecné požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost - Skupinová norma: Požadavky na návrh s ohledem na životní prostředí