ČSN EN 1484 (757515)

Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)

ČSN EN 1484 Jakost vod - Stanovení celkového organického uhlíku (TOC) a rozpuštěného organického uhlíku (DOC)
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1484:1997. Evropská norma EN 1484:1997 má status české technické normy. V této evropské normě jsou uvedeny pokyny pro stanovení organického uhlíku v pitné, podzemní, povrchové, mořské a odpadní vodě. V její náplni jsou definice, rušivé vlivy, chemikálie a předběžná úprava vzorků s obsahem organického uhlíku v rozsahu od 0,3 mg.l-1 do 1000 mg.l-1. Nižší hodnota rozsahu se týká pouze zvláštních případů, například pitné vody při stanovení přístroji, které umožňují měřit takové nízké koncentrace. Vyšší koncentrace je možno stanovovat po vhodném zředění. Za pozornost stojí v kapitole 3 tyto definice: Čl.3.3: Celkový organický uhlík (TOC = Total Organic Carbon): Součet koncentrací organicky vázaného uhlíku přítomného ve vodě v rozpuštěné nebo nerozpuštěné formě. Spolu se stanoví také kyanatany, elementární uhlík a thiokyanatany, čl.3.4: Rozpuštěný organický uhlík (DOC = Dissolved Organic Carbon): Součet koncentrací organicky vázaného uhlíku přítomného ve vodě ve sloučeninách, které projdou membránovým filtrem velikosti pórů 0,45 µm. Spolu se stanoví také kyanatany a thiokyanatany. Tato evropská norma se nezabývá přístrojovým vybavením pro toto stanovení. Norma dále obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Podstata zkoušky, kapitolu 5 - Chemikálie, kapitolu 6 - Přístroje, kapitolu 7 - Odběr vzorků a vzorky, kapitolu 8 - Postup zkoušky, kapitolu 9 - Vyhodnocování výsledků a kapitolu 10 - Protokol o zkoušce. Norma též uvádí informativní Přílohy A, B a C. ČSN EN 1484 (75 7515) byla vydána v červenci 1998.

Označení ČSN EN 1484 (757515)
Katalogové číslo 52333
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 1998
Datum účinnosti 1. 8. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963523330
Dostupnost skladem (tisk na počkání)