ČSN 75 7346 (757346) Aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek

ČSN 75 7346 Jakost vod - Stanovení rozpuštěných látek
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 210 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje metodu pro gravimetrické stanovení rozpuštěných látek sušených a rozpuštěných látek žíhaných v různých druzích vod. Pokud není stanoveno jinak, za rozpuštěné látky jsou považovány látky, které projdou filtrem se střední velikostí pórů 0,45 µm. Filtrovaný vzorek známého objemu se odpaří do sucha a odparek se vysuší při teplotě 105 °C. Hmotnost odparku se stanoví vážením. Rozpuštěné látky sušené (odparek) se dále vyžíhají při teplotě 550 °C. Hmotnost zbytku po žíhání - rozpuštěných látek žíhaných - se stanoví vážením.

Označení ČSN 75 7346 (757346)
Katalogové číslo 64448
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 6. 2002
Datum účinnosti 1. 7. 2002
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963644486
Změny a opravy Oprava 1 3.06t
Tato norma nahradila ČSN 75 7346 (757346) z července 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

S touto normou zákazníci nejvíce kupují

ČSN EN 872 (757349)
Jakost vod - Stanovení nerozpuštěných látek - Metoda filtrace filtrem ze skleněných vláken

ČSN 75 7506 (757506)
Jakost vod - Stanovení extrahovatelných látek metodou infračervené spektrometrie (ELIR)

ČSN 75 7347 (757347)
Jakost vod - Stanovení rozpuštěných anorganických solí (RAS) v odpadních vodách - Gravimetrická metoda po filtraci filtrem ze skleněných vláken

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 73 46
  • ČSN 757346
  • ČSN 75 73 46 : 2002
  • ČSN 757346:2002
  • ČSN 75 7346:2002