ČSN 75 7714 (757714) Aktuální vydání

Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu

ČSN 75 7714 Kvalita vod - Biologický rozbor - Stanovení bentosu
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro stanovení makrofauny (makrozoobentosu) stojatých vod a pro stanovení makrofauny (makrozoobentosu) nebroditelných tekoucích vod. Stanovení je kvalitativní (taxonomickou) a kvantitativní (nebo jen semikvantitativní) analýzou fauny bentických bezobratlých obývajících povrchové vody. Tato norma stanovuje zásady a postupy při stanovení makrozoobentosu stojatých vod a nebroditelných tekoucích vod pro monitorování ekologického stavu vodních útvarů.

Označení ČSN 75 7714 (757714)
Katalogové číslo 97960
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2015
Datum účinnosti 1. 8. 2015
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963979601
Tato norma nahradila ČSN 75 7714 (757714) z července 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 77 14
  • ČSN 757714
  • ČSN 75 77 14 : 2015
  • ČSN 757714:2015
  • ČSN 75 7714:2015