ČSN EN ISO 6892-2 (420312) Zrušená norma

Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty

ČSN EN ISO 6892-2 Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato mezinárodní norma specifikuje metodu zkoušení tahem kovových materiálů za teplot převyšujících teplotu pokojovou. V této normě se popisují dvě metody zkušebních rychlostí. První, metoda A, je založena na deformačních rychlostech (včetně rychlosti posuvu příčníku) v úzkých mezních úchylkách ( 20 %) a druhá, metoda B, vychází z rozmezí obvyklých deformačních rychlostí a mezních úchylek. Záměrem metody A je minimalizace změny zkušebních rychlostí při stanovování parametrů citlivých na deformační rychlost a minimalizace nejistoty měření zkušebních výsledků.
Norma řeší postupně všechny operace, které je nutno při realizaci předmětné zkoušky provádět, včetně potřebných zařízení. Závěrečné kapitoly normy se věnují vyhodnocování zkušebních výsledků a zpracování zkušebního protokolu. Příloha A normy se věnuje dodatkům k přílohám B a D normy ISO 6892-1:2009. Příloha B samostatně řeší problematiku stanovení nejistot zkoušení za zvýšených teplot.

Označení ČSN EN ISO 6892-2 (420312)
Katalogové číslo 88267
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2011
Datum účinnosti 1. 6. 2011
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963882673
Norma byla zrušena k 1. 1. 2019
a nahrazena ČSN EN ISO 6892-2 (420310)
Tato norma nahradila ČSN EN 10002-5 (420312) z července 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6892-1 (420310)
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 1: Zkušební metoda za pokojové teploty

ČSN EN ISO 6892-2 (420310)
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 2: Zkušební metoda za zvýšené teploty

ČSN EN ISO 6892-3 (420310)
Kovové materiály - Zkoušení tahem - Část 3: Zkušební metoda za nízké teploty