ČSN EN ISO 9562 (757531)

Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)

ČSN EN ISO 9562 Jakost vod - Stanovení adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX)
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 372 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma určuje metodu přímého stanovení organicky vázaného chloru, bromu a jodu (vyjádřeno jako chlorid) ve vodě ve formách adsorbovatelných na aktivní uhlí obvykle od koncentrace 10 µg/l.

Tuto metodu lze použít u vzorků s koncentracemi anorganických chloridových iontů menšími než 1 g/l. Vzorky s vyššími koncentracemi chloridů se před analýzou musí ředit.

Metodu lze také použít u vzorků obsahujících nerozpuštěné látky, na nichž jsou adsorbovány halogeny (např. nerozpustné halidy). Filtrace vzorku před analýzou umožní oddělené stanovení rozpuštěných a nerozpuštěných adsorbovatelných organicky vázaných halogenů (AOX).

Filtrované vzorky s vysokým obsahem anorganických chloridů lze analyzovat modifikovanou metodou [rozpuštěné adsorbovatelné organicky vázané halogeny po extrakci na tuhou fázi ve vodách s vysokým obsahem solí (SPE-AOX)]. Výsledky dosažené modifikovanou metodou se však mohou významně lišit od výsledků získaných touto metodou.

Označení ČSN EN ISO 9562 (757531)
Katalogové číslo 73267
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 5. 2005
Datum účinnosti 1. 6. 2005
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963732671
Změny a opravy Z1 4.08t
Tato norma nahradila ČSN EN 1485 (757531) z července 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)